Diverzifikácia – čo to je, ako môže znížiť investičné riziko

Ahoj! Predtým, ako sa vrhneme na túto tému, je dôležité spomenúť, že nasledujúci obsah slúži výlučne na informačné a vzdelávacie účely.

Nie som finančný poradca a informácie tu uvedené by sa nemali chápať ako finančné poradenstvo. Prosím, nepodnikaj žiadne kroky ani sa nezdržujte podnikania krokov čisto na základe informácií, ktoré si tu prečítaš. Pred prijatím akéhokoľvek finančného rozhodnutia je vhodné sa vždy poradiť s profesionálnym finančným poradcom. Dúfam, že sú pre teba tieto informácie užitočné, ale nezabudni, že všetky rozhodnutia, ktoré urobíš, sú v konečnom dôsledku na tebe! Investície a finančné produkty sú spojené s určitým rizikom a mali by sa realizovať len na základe rozumného úsudku a vzdelania. Pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia je vždy najlepšie urobiť si vlastný prieskum. Impulzívne rozhodnutia môžu mať nežiaduce následky, preto sa neponáhľaj a rozhoduj sa na základe informácií, ktoré sú v súlade s tvojimi osobnými finančnými cieľmi. Nezabúdaj, že zámerom je dosiahnuť finančnú stabilitu a rast v dlhodobom horizonte, preto je dôležité pristupovať k investovaniu s premyslenou a uváženou stratégiou.

Diverzifikácia znižuje riziko ale nie na nulu

Investovanie môže byť skvelým spôsobom, ako zvýšiť svoj majetok. Ale je dôležité si uvedomiť, že všetky investície sú spojené s určitou mierou rizika. Jedným zo spôsobov, ako toto riziko minimalizovať, je diverzifikácia. Diverzifikácia je jednoducho investovanie do rôznych aktív, ako sú akcie, dlhopisy a nehnuteľnosti, namiesto toho, aby sa všetky peniaze vložili do jedného typu investície.

Diverzifikáciou svojho portfólia môžeš potenciálne znížiť vplyv slabej výkonnosti jednej investície na tvoje celkové portfólio. Ak máš napríklad všetky peniaze investované do jednej akcie a cena akcií tejto spoločnosti klesne, ovplyvní to celé tvoje portfólio. Ak však máš peniaze investované do viacerých akcií v rôznych sektoroch, dopad slabej výkonnosti jednej akcie sa zníži.

...

Viac sektorov a priemyslov

Ďalšou výhodou diverzifikácie je, že ti môže pomôcť zachytiť zisky rôznych trhových sektorov v rôznych obdobiach. Ak napríklad akcie technologických spoločností rastú, ale akcie energetických spoločností dosahujú slabú výkonnosť. Diverzifikované portfólio ti môže dovoliť využiť výhody rastu v technologickom sektore a zároveň minimalizovať vystavenie sa slabšej výkonnosti energetického sektora.

Povedzme, že máš k dispozícii 1000 EUR na investovanie a rozhodneš sa ich všetky vložiť do jednej akcie. Ak by sa tejto akcii nedarilo, môžeš stratiť značnú časť svojej investície. Ak tých istých 1000 EUR investuješ do kombinácie akcií, dlhopisov a nehnuteľností, je menej pravdepodobné, že ťa ovplyvní slabá výkonnosť jednej z nich.

Diverzifikácia môže investorom pomôcť riadiť riziko a potenciálne zvýšiť výnosy v dlhodobom horizonte. Rozložením svojich investícií medzi rôzne aktíva môžeš znížiť vplyv slabej výkonnosti ktorejkoľvek investície a využiť zisky v rôznych trhových sektoroch. Nezabudni si vždy pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobiť riadny prieskum a research.

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.