Dlhopis – ako funguje, príklad, výhody a nevýhody, riziká

Dlhopisy sú neoddeliteľnou súčasťou globálneho finančného systému. Slúžia ako dlhové nástroje, ktoré poskytujú vládam aj podnikom prostriedky na získanie kapitálu. Nezasväteným sa však môžu zdať komplikované. Zamýšľali ste sa niekedy nad jednoduchou otázkou: Ako dlhopis funguje? Poďme sa ponoriť do hĺbky a demystifikovať tento kľúčový finančný nástroj.

Ako funguje dlhopis?

Čo je to dlhopis?

Dlhopis je v podstate pôžička. Predstavte si, že požičiavate peniaze spoločnosti alebo vláde; na oplátku vám poskytnú certifikát nazývaný dlhopis. V tomto dokumente sú uvedené podmienky pôžičky, napríklad úroková sadzba (známa ako výnos) a termín vrátenia požičaných prostriedkov (alebo istiny).

Typy dlhopisov

Existujú rôzne dlhopisy, z ktorých si môžete vybrať, pričom každý z nich je prispôsobený rôznym potrebám. Medzi najbežnejšie patria:

 • Vládne dlhopisy: Vydávajú ich vlády jednotlivých štátov a vo všeobecnosti sa považujú za bezpečné investície.
 • Municipálne dlhopisy: Vydávajú ich miestne samosprávy, často sú oslobodené od dane – najčastejšie v USA
 • Korporátne dlhopisy: Spoločnosti ich vydávajú na získanie kapitálu na projekty. Dlhopisy vydávajú napríklad spoločnosti Apple, Microsoft a Visa.
 • Junk Bonds dlhopisy: Sú spojené s vyššími rizikami, ale ponúkajú lepšie výnosy.

Zjednodušený príklad dlhopisu

Predstavte si, že požičiavate peniaze kamošovi.

 1. Dohoda: Požičiate mu 100 EUR. Váš priateľ vám na oplátku dá papier, na ktorom je napísané, že vám dlhuje 100 EUR, a sľúbi, že vám ich vráti do jedného roka. Tento kus papiera predstavuje dlhopis.
 2. Úrok: Na poďakovanie za pôžičku sa váš priateľ tiež zaväzuje, že vám na konci roka zaplatí + 5 EUR. To je ako úrok, alebo v terminológii dlhopisu „kupón“.
 3. Dátum splatnosti: Dátum za rok, keď vám váš priateľ sľúbi vrátiť 100 EUR, sa nazýva „dátum splatnosti“ alebo „maturita“ dlhopisu .
 4. Istina: Pôvodných 100 EUR, ktoré ste požičali kamošovi, je „istina“ alebo „nominálna hodnota“ dlhopisu.
 5. Dôveryhodnosť: Ak máte istotu, že váš priateľ je dôveryhodný, môžete sa pri tejto dohode cítiť veľmi bezpečne. Ale ak nemáte istotu, či vám peniaze vráti, môžete žiadať viac ako 5 EUR v podobe úroku ako kompenzáciu za podstúpené riziko. V reálnom svete musia spoločnosti a vlády s vyšším vnímaným rizikom ponúkať vyššie úrokové sadzby, aby prilákali ľudí ku kúpe ich dlhopisov. Naopak, spoločnosti ako Microsoft alebo vládne dlhopisy USA sú považované za najdôveryhodnejšie. Dlhopisy rôznych rizikových startupov alebo nestabilných štátov sa považujú za rizikovejšie.
...

Komplexnejší príklad 10 ročného amerického štátneho dlhopisu

Desaťročný štátny dlhopis USA (často označovaný ako T-note) je jedným z najčastejšie obchodovaných štátnych cenných papierov na svete. Keď niekto hovorí o „10-ročnom yielde / výnose“, zvyčajne má na mysli výnos tohto dlhopisu.

Tu je postupný prehľad investície, držania a zisku z dlhopisu:

Kúpa T-note: 10-ročný T-note môžete kúpiť buď priamo od vlády USA prostredníctvom TreasuryDirect, alebo na sekundárnom trhu prostredníctvom makléra. U nás sa tiež často dlhopisy kupujú cez ETF fondy.

Nominálna hodnota a nákupná cena: Štátne pokladničné poukážky (dlhopisy) majú pevne stanovenú nominálnu hodnotu (zvyčajne 1 000 USD). Cena, ktorú za dlhopis zaplatíte, môže byť v nominálnej hodnote, s prémiou (vyššia ako nominálna hodnota, napr. o 1 % drahšie) alebo so zľavou (nižšia ako nominálna hodnota, napr. o 1 % lacnejšie) v závislosti od trhových podmienok a prevládajúceho úrokového prostredia v čase nákupu.

Kupónová sadzba: Pri vydaní sú T-notes úročené pevnou úrokovou sadzbou, ktorá sa nazýva kupónová sadzba. Táto sadzba určuje výšku úroku, ktorý ročne dostanete. Napríklad ak je kupónová sadzba 2 % a nominálna hodnota je 1 000 USD, ročne dostanete 20 USD.

Zisk z úrokov: Úroky sa vyplácajú polročne (každých šesť mesiacov) až do splatnosti. V našom príklade dostanete každých šesť mesiacov 10 USD.

Držanie do splatnosti: Ak sa rozhodnete držať T-note až do splatnosti za 10 rokov, budete dostávať úrokové platby počas celého tohto obdobia.

Splatnosť: Po uplynutí 10 rokov vám Ministerstvo financií USA vráti nominálnu hodnotu T-note. Dostanete teda späť pôvodných 1 000 USD (podľa nášho príkladu).

Zisk: Váš zisk z T-note bude predstavovať súčet všetkých úrokových platieb, ktoré ste dostali počas 10 rokov. V závislosti od toho, či ste T-note kúpili za nominálnu hodnotu, s prémiou alebo so zľavou, sa váš celkový zisk môže líšiť.

 • Ak ste kúpili dlhopis za nominálnu hodnotu, váš zisk predstavuje len súčet úrokových platieb.
 • Ak ste nakúpili s prémiou, váš zisk je súčet úrokových platieb mínus zaplatená prémia.
 • Ak ste kúpili so zľavou, váš zisk je súčet úrokových platieb plus rozdiel medzi nominálnou hodnotou a diskontovanou cenou.

Kedy máte zisk z dlhopisu?

Dostávate polročné úrokové platby, takže z úrokov profitujete každých šesť mesiacov. Na konci desiatich rokov dostanete nominálnu hodnotu T-note, čo znamená váš konečný zisk z investície. Aj keď sa T-notes považujú za veľmi nízkorizikovú investíciu, pretože sú kryté plnou vierou a úverom vlády USA, nemusia ponúkať také vysoké výnosy ako rizikovejšie aktíva. Ich výhodou je však relatívna bezpečnosť vašej istiny a predvídateľné úrokové platby.

Životný cyklus dlhopisu

Od emisie po splatnosť prechádza dlhopis rôznymi fázami. Na začiatku sa dlhopisy predávajú verejnosti alebo inštitúciám na primárnych (prvotných) trhoch. Potom sa presúvajú na sekundárne trhy, kde investori tieto dlhopisy kupujú a predávajú pred dátumom ich splatnosti na trhu. Nakoniec po dosiahnutí splatnosti vydavateľ splatí držiteľom dlhopisov istinu.

Mechanika oceňovania dlhopisov

S dlhopismi sa dá obchodovať a ich ceny sa líšia. Ak je po určitom dlhopise vysoký dopyt, jeho cena rastie. Nezabudnite však, že keď ceny dlhopisov rastú, ich výnosy klesajú a naopak.

Výnosy a úrokové sadzby

Tieto dva faktory sú navzájom prepojené. Vo všeobecnosti platí, že ak centrálne banky zvýšia úrokové sadzby, sprístupnia sa nové dlhopisy s vyššími výnosmi, čím sa staršie dlhopisy s nižšími výnosmi stanú menej atraktívnymi, a ich ceny tak klesnú.

Riziká spojené s dlhopismi

Tak ako každá investícia, aj dlhopisy sú spojené s rizikami. Primárnym z nich je nesplácanie zo strany emitenta/dlžníka. Medzi ďalšie riziká patrí kolísanie úrokových sadzieb a inflácia, ktorá môže znížiť kúpnu silu úrokových platieb z dlhopisov.

Napríklad, v časovom rozmedzí 2 a pol roka (Marec 2020 až Október 2022) klesla cena ETF IEF, 7 až 10-ročných amerických dlhopisov, až o 25 %.

Výhody investovania do dlhopisov

Dlhopisy ponúkajú stabilitu na turbulentných trhoch. Poskytujú konzistentné výnosy a môžu byť menej volatilné ako akcie. Okrem toho sú spôsobom, ako diverzifikovať svoje investičné portfólio.

Historický pohľad na dlhopisy

Vývoj dlhopisov

Dlhopisy existujú už celé stáročia. Od starovekých civilizácií, ktoré ich používali ako formu dlhu, až po ich súčasnú sofistikovanú podobu sa dlhopisy vyvíjali tak, aby vyhovovali finančným potrebám spoločností v priebehu histórie.

Pozoruhodné krachy dlhopisov a ich dopady

Aj keď sa dlhopisy považujú za bezpečné, mali svoje chvíle krízy. Udalosti ako európska dlhová kríza poukázali na zložitosti a zraniteľnosť trhu s dlhopismi.

Dlhopisy vs. ostatné finančné nástroje

Dlhopisy vs. akcie

Oboje sú spôsoby investovania, ale zatiaľ čo dlhopisy sú dlhové nástroje, akcie predstavujú vlastníctvo spoločnosti. Akcie môžu ponúkať vyššie výnosy, ale sú spojené aj s vyššou volatilitou.

Dlhopisy vs. podielové fondy

Kým dlhopisy sú individuálne dlhové nástroje, podielové fondy združujú peniaze od rôznych investorov s cieľom investovať do diverzifikovaného portfólia, ktoré môže zahŕňať dlhopisy, akcie alebo iné aktíva.

Inštitucionálna úloha na dlhopisových trhoch

Centrálne banky a dlhopisy

Centrálne banky zohrávajú kľúčovú úlohu pri ovplyvňovaní trhov s dlhopismi stanovovaním úrokových sadzieb. Ich menová politika môže výrazne ovplyvniť ceny a výnosy dlhopisov.

Podnikové korporátne dlhopisy vs. štátne dlhopisy

Kým podnikové dlhopisy financujú podnikové projekty, štátne dlhopisy financujú verejné služby. Podnikové dlhopisy majú zvyčajne vyššie výnosy v dôsledku zvýšených rizík v porovnaní so štátnymi dlhopismi.

Korporátne dlhopisy môže vydať napríklad spoločnosť Apple.

Technologický pokrok a dlhopisy

Digitálne dlhopisy a kryptomeny

Digitalizačná vlna zasiahla aj trh s dlhopismi. V súčasnosti máme digitálne dlhopisy obchodované na blockchainových platformách. Stále sa však jedná o rizikovejší prístup, a ponuka takýchto dlhopisov je minimálna. Investori začiatočníci by sa mali vyhnúť blockchainovým dlhopisom a blockchainu všeobecne.

Globálny pohľad na dlhopisy

Dlhopisy v rozvojových vs. rozvinutých krajinách

Rozvinuté krajiny majú často vyspelé trhy s dlhopismi, ktoré ponúkajú stabilitu. Naproti tomu rozvojové krajiny môžu ponúkať vyššie výnosy, ale sú spojené so zvýšenými rizikami.

Medzinárodné dlhopisy a ich význam

Tieto dlhopisy sú emitované v cudzej mene, čo umožňuje emitentom vstúpiť na globálne trhy a investorom diverzifikovať svoje portfóliá.

Časté otázky o dlhopisoch, výnosoch a cene

...

Prečo sa dlhopisy považujú za bezpečnejšie ako akcie?
Dlhopisy majú pevnú výplatu úroku a vrátenie istiny pri splatnosti, vďaka čomu sú menej volatilné ako akcie.

Môže cena dlhopisu niekedy klesnúť do mínusu?
Áno, najmä v časoch hospodárskej neistoty. Investori môžu byť ochotní zaplatiť za to, aby ich peniaze zostali v bezpečí.

Aký vplyv má inflácia na dlhopisy?
Inflácia znižuje reálnu hodnotu fixných úrokových platieb, čím sa dlhopisy stávajú menej atraktívnymi.

Aký je rozdiel medzi výnosom dlhopisu a úrokovou sadzbou?
Obidva pojmy spolu súvisia, výnos je to, čo investor zarobí na dlhopise, zatiaľ čo úrokovú sadzbu stanovujú centrálne banky.

Prečo sa ceny a výnosy dlhopisov pohybujú opačným smerom?
Keď sa zvýši dopyt po dlhopise, jeho cena sa zvýši, ale jeho výnos relatívne klesne, pretože pri drahšej investícii získate rovnakú fixnú úrokovú platbu.

Môžem investovaním do dlhopisov stratiť peniaze?
Áno, ak emitent zlyhá alebo ak ceny dlhopisov klesnú a vy ich predáte pred splatnosťou.

Zhrnutie

Dlhopisy so svojou bohatou históriou a zložitými mechanizmami zostávajú základným kameňom finančného sveta. Či už ste skúsený investor, alebo len zvedavý, pochopenie otázky „Ako fungujú dlhopisy?“ vám poskytne neoceniteľný pohľad na neustále sa vyvíjajúce ekonomické prostredie.

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.