Ako fungujú REITy – realitné fondy

Ak ste niekedy uvažovali o investovaní do realitných investičných fondov (REIT), ale cítili ste sa zahltení technickým žargónom, máte šťastie. Tento komplexný sprievodca vám demystifikuje ako REITy fungujú, vysvetlí ich výhody a nevýhody a pomôže vám robiť informované rozhodnutia. Vezmite si šálku kávy a začnime.

Čo sú REITy – realitné fondy?

Predstavte si REIT ako most, ktorý vás spája s lukratívnym svetom nehnuteľností. REITs ponúkajú jednotlivcom spôsob, ako investovať do rozsiahlych projektov nehnuteľností prinášajúcich výnosy bez toho, aby museli nehnuteľnosti skutočne kupovať a spravovať. Fungujú trochu ako podielové fondy pre nehnuteľnosti, ktoré združujú peniaze mnohých investorov na nákup, správu a predaj nehnuteľného majetku.

Verejne obchodované REITy sa obchodujú ako klasické akcie firiem. Často vyplácajú príjemnú dividendu, ale môžu byť extrémne volatilné a celkovo vysoko rizikové. Veľmi im škodia vysoké a rastúce úrokové sadzby. Naopak, keď sú úrokové sazdby nízke, môžu rásť a investovať, čo prospieva aj rastu valuácie (ohodnoteniu) fondu, aj dividendám pre investorov.

Ako fungujú REITy

V jadre REIT fungujú tak, že prijímajú peniaze od investorov a vkladajú ich do nehnuteľností alebo hypoték. Tieto REITy potom vyberajú nájomné, predávajú nehnuteľnosti so ziskom alebo získavajú úroky z pôžičiek a časť príjmov rozdeľujú späť investorom vo forme dividend. Ponúkajú likvidný spôsob investovania do nehnuteľností bez toho, aby ste sami vlastnili a spravovali nehnuteľnosti. Významnou výhodou je, že podľa amerického zákona musia REITy (USA) rozdeliť najmenej 90 % svojho zdaniteľného príjmu vo forme dividend akcionárom.

Pôvod REITov

Koncept REITs nie je v investičnom bloku žiadnym nováčikom. Štruktúra REIT vznikla v Spojených štátoch v roku 1960 a poskytla právny rámec pre investície do nehnuteľností, ktorý sa teraz napodobňuje na celom svete. Táto štruktúra bola navrhnutá tak, aby poskytla individuálnym investorom možnosť investovať do veľkých komerčných nehnuteľností, ktoré by si inak nemohli dovoliť.

...

Typy REITov

Residenčné REIT

Rezidenčné REITy sa zameriavajú na bytové domy a rodinné bývanie. Získavajú príjmy predovšetkým z nájomného a ich hodnota sa zvyšuje, keď je trh s bývaním silný.

Komerčné REITy

Komerčné REIT na druhej strane investujú do kancelárskych budov, maloobchodných priestorov a priemyselných nehnuteľností. Sú citlivejšie na hospodárske cykly, pretože sa spoliehajú na nájomcov z radov podnikov.

Špecializované REIT

Toto sú jedinečné REIT, ktoré investujú do netradičných aktív, ako sú hotely, zdravotnícke zariadenia alebo dokonca dátové centrá. Ponúkajú špecializovanú expozíciu, ale môžu byť rizikovejšie.

Medzinárodné REIT

Nemáte chuť držať všetky vajcia v jednom geografickom košíku? Medzinárodné REITy investujú do nehnuteľností mimo krajiny, čím poskytujú ďalšiu vrstvu diverzifikácie.

Právna štruktúra REITov

REIT sú regulované investičné nástroje, ktoré dodržiavajú prísne smernice. Musia investovať najmenej 75 % svojich aktív do nehnuteľností a získavať najmenej 75 % svojich príjmov zo zdrojov súvisiacich s nehnuteľnosťami.

Porovnanie REITov a klasických akcií

Aj keď REITy aj akcie predstavujú podiel na vlastníctve spoločnosti, REITy sa líšia svojím zameraním na nehnuteľný majetok a požiadavkou vyplácať značnú časť svojich príjmov vo forme dividend. REITy ponúkajú predvídateľnejší tok príjmov, ale môžu postrádať výbušný rastový potenciál niektorých akcií.

Porovnanie REITov a podielových mutual fondov

REITy ponúkajú viac špecializované zameranie v porovnaní s podielovými fondmi, ktoré môžu zahŕňať široké spektrum tried aktív. Okrem toho majú podielové fondy zvyčajne zložitejšiu štruktúru poplatkov, zatiaľ čo REIT často poskytujú jednoduchší, aj keď niekedy menej flexibilný investičný prístup.

Ako zhodnotiť REITy

Finančné ukazovatele

Kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti REITu sú fondy z prevádzkovej činnosti (FFO), čistá hodnota aktív (NAV) a miera kapitalizácie.

Dividendové výnosy

Vyhľadávajte REIT s konzistentnými a vysokými dividendovými výnosmi, ale tiež skontrolujte, či sú tieto dividendy dlhodobo udržateľné. Nedávno bol až škandálnym pasca REITu Medical Properties Trust (MPW). Okrem veľkej straty na cenách samotnej akcie znížil MPW aj dividendu o takmer 50 %. Investori s vidinou vysokých ziskov získali presný opak.

Ako investovať do REITov

Prostredkovateľské spoločnosti

Najjednoduchším spôsobom je nakupovať REIT prostredníctvom brokerského účtu, rovnako ako v prípade akcií.

ETF fondy REITov.

Tieto fondy obchodované na burze investujú do koša REIT, čím poskytujú diverzifikáciu v rámci jednej investície. Čo je ETF sme rozoberali v nedávnom článku. V skratke – v jednej akcii ETF fondu môžu byť desiatky rôznych jednotlivých akcií, napríklad REITov. Netreba v takom prípade vyberať a riskovať na jednotlivé akcie v jednotlivých odvetviach.

Podielové fondy REIT

Podielové fondy REIT ponúkajú profesionálnu správu, ale môžu byť spojené s vyššími poplatkami.

Výhody investovania do REITov

Diverzifikácia portfólia

Pridanie REITov do vášho portfólia vám môže pomôcť diverzifikovať, čím sa zníži vplyv volatility trhu na vaše investície.

Vysoké výnosy z dividend

REITy majú v porovnaní s akciami často vyššie dividendové výnosy, ktoré poskytujú stabilný tok príjmov.

Nevýhody investovania do REIT

Trhové riziká

Trh s nehnuteľnosťami je náchylný na výkyvy, ktoré priamo ovplyvňujú aj samotné REITy.

Prevádzkové riziká

Od zlej správy nehnuteľností až po nevýhodné podmienky prenájmu môžu prevádzkové problémy ochromiť výkonnosť REITu.

Budúcnosť REITov

Nadchádzajúce trendy

Udržateľnosť a integrácia technológií patria medzi hlavné trendy, ktoré formujú budúcnosť REIT.

Regulačné zmeny

Prebiehajúce regulačné zmeny môžu pre REIT vytvoriť buď protivetry, alebo protivetre. Kľúčové je zostať v obraze.

Odborné tipy pre investície do REITov

Vykonajte svoje domáce úlohy

Analýza je kľúčová. Pred investíciou sa podrobne oboznámte s portfóliom, finančnými údajmi a manažmentom daného REITu.

Profesionálni poradcovia

V prípade pochybností sa obráťte na finančných poradcov alebo odborníkov na investície.

Časté otázky o fungovaní REITov

Akú minimálnu sumu potrebujem na investovanie do REITu?

Záleží od konkrétnej aplikácie alebo služby. Viacero brokerských aplikácií, napríklad XTB, umožňuje investície do REITov a iných akcií už od 10 €, a do spomínaných ETF už od 1 €. Súkromné fondy môžu mať minimálnu investíciu napríklad aj 10 tisíc EUR.

Ako sa zdaňujú REITy?

Verejne obchodované REITy a dividendy z nich podliehajú rovnakému zdaneniu, ako aj iné kapitálové výnosy a dividendy z akciových spoločností.

Je REIT vhodný pre investorov zameraných na výnosy?

REITy zvyknú byť zamerané na dividendové investičné stratégie a menej na samotno kapitálové výnosy a rasty cien akcie.

Ako ovplyvňujú úrokové sadzby REITy?

REITy využívajú na akvizície dlh, takže vysoké úrokové sadzby im zdražujú dlh. Naopak, nízke úrokové sadzby im umožňujú rýchlejšie rásť, investovať, renovovať.

Aký je rozdiel medzi verejnými a súkromnými REITmi?

Verejné REITy sa obchodujú ako klasické akcie spoločností. Možno ich nájsť v rôznych brokerských aplikáciách. Súkromné fondy majú pod sebou často banky a súkromne investičné organizácie a platformy. Treba si dať pozor na transparentnosť pri súkromných REIToch, keďže často nebývajú tak transparentné, ako tie verejné. Do verejných REITov sa dá podľa obchodnej platformy investovať teoreticky už od 1 €, zatiaľ čo súkromné REITy a realitné fondy mávajú rôzne minimálne limity, napr. 10 tisíc EUR.

...

Zhrnutie

Odteraz by ste už mali dobre rozumieť tomu, ako fungujú REIT a ako môžu byť dôležitou súčasťou vašej investičnej stratégie. Či už ste investičný nováčik alebo skúsený veterán, REIT ponúkajú jedinečný spôsob diverzifikácie vášho portfólia a získavania pasívneho príjmu. Začnite skúmať svoje možnosti ešte dnes!

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.