Rekonštrukcionizmus – význam, definícia, výhody, nevýhody, riziká

V širšom zmysle je rekonštrukcionizmus filozofická teória, ktorá presadzuje neustálu reformu spoločnosti s cieľom vytvoriť dokonalejšie vlády alebo sociálne siete. Tento pohľad vníma sociálne otázky ako súčasť nepretržitého úsilia o vytvorenie lepšej spoločnosti a globálnej demokracie. Rekonštrukcionizmus je teda ideológia, ktorá zdôrazňuje význam pozitívnej zmeny.

Inými slovami, rekonštrukcionizmus je filozofia, ktorá sa točí okolo koncepcie neustáleho vývoja. Z pohľadu rekonštruktivistov je svet neustále sa vyvíjajúcim útvarom a jeho obyvatelia sa musia neustále prispôsobovať, aby udržali krok so svojím okolím.

Protiklad idealistických teórií

Rekonštrukcionizmus je v ostrom protiklade k idealistickým teóriám, ktoré rekonštrukcionisti považujú za reflexívne teórie, ktoré len odrážajú zdedené spoločenské vzorce a hodnoty. Základné princípy rekonštruktivizmu sú: po prvé, spoločnosť si vyžaduje neustálu rekonštrukciu alebo zmenu a po druhé, takáto sociálna zmena zahŕňa rekonštrukciu vzdelávania a využitie vzdelávania pri rekonštrukcii spoločnosti.

Je dôležité poznamenať, že rekonštruktivisti povzbudzujú ostatných k realizácii potrebných zmien, ktoré budú prospešné pre ich budúcnosť. Ide o pozitívne zmeny zamerané na zlepšenie života a riešenie sociálnych problémov. Tieto zmeny umožňuje systematický prístup známy ako rekonštrukcionistická filozofia.

...

Bez snahy o logické štúdie

Rekonštruktivistická filozofia však nie je filozofiou v tradičnom zmysle, pretože sa nesnaží o podrobné epistemologické alebo logické štúdie. Namiesto toho sa rekonštrukcionizmus viac zaoberá širokou sociálnou a kultúrnou štruktúrou, v ktorej ľudia existujú. Preto by sa rekonštruktivistická filozofia mala považovať za čisto sociálnu filozofiu.

Rekonštruktivistickí pedagógovia sa napríklad zameriavajú na učebné osnovy, ktoré zdôrazňujú sociálnu reformu ako cieľ vzdelávania. Dôležité je tiež poznamenať, že rekonštruktivistické myšlienky v tej či onej podobe existovali počas celej histórie. Platón vo svojej knihe Republika načrtáva plán spravodlivého štátu, v ktorom je vzdelanie základným kameňom novej a lepšej spoločnosti.

Vytvorenie ideálneho kresťanského štátu

Podobne aj Augustín, kresťanský filozof, obhajoval rekonštrukcionistické reformy, ktoré mali umožniť vytvorenie ideálneho kresťanského štátu. Robert Owen a Edward Bellamy, súčasť priemyselnej revolúcie, uznávali využitie technológie na zlepšenie ľudstva na celom svete, nielen na výrobu bohatstva.

Karol Marx napriek tomu, že mal doktorát z filozofie, písal rozsiahle práce o ekonomike a histórii. Podľa Marxa sa vzdelanie dlho používalo na manipuláciu ľudí, aby prijali postoje vládnucej triedy. Skryté učebné osnovy v školskom živote však možno využiť na zvrhnutie záujmov vládnucej triedy. Skryté učebné osnovy sú definované ako všetky činnosti, ktoré sa vyskytujú, keď sa žiaci učia predmety, a poučenia, ktoré tieto činnosti sprostredkúvajú o hodnote a význame toho, čo sa žiaci učia.

John Dewey považoval vzdelávanie za nástroj okamžitej a neustálej zmeny jednotlivcov a spoločností. V 20. a 30. rokoch 20. storočia sa jeho filozofia začala spájať s radikálnymi sociálnymi reformami a smermi.

Strýko

Strýko ti so všetkým pomôže a poradí. Prináša informácie zo sveta a rád ti pomôže. Poradí ti s nudou, učením, prezradí zaujímavosti a dá ti možnosť zlepšiť svoj život.