Idealizmus – význam, definícia, výhody, nevýhody, riziká

Čo je to idealizmus? Idealizmus je filozofická doktrína, ktorá presadzuje prvenstvo ideí ako jedinej reality. Podľa idealistov neexistuje žiadna vonkajšia realita a svet sa skladá len z ideí. Hmotné veci podľa názoru idealistov nemajú skutočnú existenciu, pretože podliehajú zmenám a deštrukcii. Tým, že sú premenlivé a zničiteľné, sú neskutočné. Idealisti považujú za skutočné len idey, ktoré sú nemenné a nezničiteľné.

Idealizmus sa často dáva do protikladu s realizmom, ktorý tvrdí, že hmotné objekty existujú nezávisle od ľudskej mysle. Realisti považujú materiálne objekty za skutočné entity samy osebe. Naproti tomu idealisti spájajú realitu skôr s mysľou než s materiálnymi vecami. Myseľ považujú za podstatu reality a idey za jedinú trvalú realitu.

...

Starogrécky filozof Platón je známy svojím prínosom k idealizmu. Platón veril, že fyzický svet nie je skutočný, pretože podlieha neustálym zmenám, čím sa jeho skutočná povaha stáva nepolapiteľnou. Vo svojom vplyvnom diele „Republika“ Platón predstavil koncepciu dvoch svetov: svet foriem alebo ideí a svet hmoty. Podľa Platóna je každý hmotný objekt existujúci vo svete hmoty len kópiou svojej zodpovedajúcej formy vo svete foriem.

Vezmime si ako príklad strom. Podľa Platóna strom, ktorý vnímame vo svete hmoty, nie je skutočným stromom, pretože podlieha premenlivosti, zničiteľnosti a zmene. Skutočný strom existuje vo svete foriem, kde má podobu idey. Naša predstava o hmotnom objekte, napríklad o strome, zodpovedá forme tohto objektu. Inými slovami, idea stromu predstavuje pre Platóna pravú podstatu stromu.

Strýko

Strýko ti so všetkým pomôže a poradí. Prináša informácie zo sveta a rád ti pomôže. Poradí ti s nudou, učením, prezradí zaujímavosti a dá ti možnosť zlepšiť svoj život.