Čo je ETF – všetko dôležité o fondoch na jednom mieste

Fond obchodovaný na burze (ETF) je typ investičného fondu, ktorý sa obchoduje na burze cenných papierov a investorom umožňuje nakupovať alebo predávať akcie, ktoré predstavujú diverzifikované portfólio aktív, ako sú akcie, dlhopisy alebo komodity. Vďaka ETF môžu jednotlivci pohodlne získať vystavenie širokej škále investícií bez toho, aby museli kupovať každé aktívum samostatne. Sú navrhnuté tak, aby sledovali výkonnosť konkrétneho indexu alebo odvetvia, pričom investorom ponúkajú diverzifikáciu, likviditu a aj potenciálne daňové výhody.

Medzi najobľúbenejšie patria ETF, ktoré sledujú americký index S&P 500, čo je index (približne) 500 najväčších amerických firiem. Podieľ resp. akcia v takomto fonde predstavuje čiastočné vlastníctvo vo všetých týchto spoločnostiach. Jednotlivé akcie, napríklad spoločnosti Apple alebo Tesla, môžu klesať alebo stúpať s vysokou volatilitou. Ak ale pomocou ETF vlastníš 500 spoločností naraz, znižuješ volatilitu, znižuješ riziko, keď jedna alebo dve firmy skrachujú, ale zároveň znížiš zisk, ak niektorá firma rapídne narastie. Všetky tieto straty a zisky a ti spriemerujú.

Investovanie do ETF sa považuje za pasívne investovanie. Pri pasívnom investovaní ideálne investuješ pomocou DCA stratégie (dollar cost average – priemerovanie nákupov), v praxi teda investuješ určitú čiastku, napr. 20€ každý týždeň alebo každý mesiac, pričom z krátkodobého hľadiska nepozeráš na aktuálne ceny. Pasívne investovanie s pravideľným nakupovaním sa historicky považuje za najlepšiu (najziskovejšiu a zároveň nízkorizikovú) dlhodobú investíciu. Štatisticky je nereálne, aby bol takýto investor po 20 rokoch investícií v strate. Väčšina investorov je dlhodobo v pluse (v zisku) už po najneskôr 8 rokoch takéhoto investovania. (Veľmi ale záleží aj na výbere konkrétnych ETF. Napríklad, dlhopisové ETF poskytuje menší zisk ale aj historicky menšie riziko. Naopak, akciové ETF malých firiem (Small Caps) je rizikovejšie, ale môže byť až 4-6x výnosnejšie než dlhopisové ETF.)

Definícia a účel fondu ETF

Fondy ETF (Exchange-Traded Fund) sú typom investičných fondov a produktov obchodovaných na burze a obchodujú sa podobne ako akcie a podiely vo firmách. ETF sú navrhnuté tak, aby sledovali výkonnosť určitého indexu, sektora, komodity alebo triedy aktív. Investorom ponúkajú spôsob, ako diverzifikovať svoje portfólio bez toho, aby museli nakupovať každú zložku indexu alebo sektora osobitne.

Prečo sú ETF dôležité a obľúbené?

ETF sú v posledných rokoch čoraz obľúbenejšie vďaka svojej flexibilite a jednoduchosti. Ich vlastnosť ponúkať širokú trhovú expozíciu, likviditu a relatívne nízke náklady z nich urobili atraktívnu investičnú možnosť pre retailových (fyzické osoby) aj inštitucionálnych investorov na celom svete. Keďže finančný trh sa naďalej vyvíja, ETF zohrávajú neoddeliteľnú úlohu pri diverzifikácii a raste investičných portfólií.

Príklady ETF z praxe

Príklad 1: Akciový ETF fond

Vysvetlenie akciových ETF a ich štruktúry

Akciové ETF predstavujú formu investície, ktorej cieľom je sledovať konkrétny akciový index, napríklad S&P 500 alebo MSCI World Index. Pozostávajú z akcií rôznych spoločností, čím investorom ponúkajú expozíciu voči širokému spektru akcií bez toho, aby museli kupovať každú jednotlivo.

Popis populárneho akciového ETF

Významným príkladom akciového ETF je iShares Core S&P 500 UCITS ETF. Tento fond sa snaží kopírovať výkonnosť referenčného indexu zloženého z 500 najväčších amerických akcií a poskytuje investorom expozíciu voči širokému výberu spoločností v rôznych odvetviach. Sú tam firmy ako Apple, Alphabet (Google), Meta (Facebook), Tesla, Amazon, Snapchat, Microsoft, Ford, Nike, Disney a iné.

Príklad 2: Dlhopisové ETF

Vysvetlenie dlhopisových ETF a ich vlastností

Na druhej strane dlhopisové ETF sú ETF, ktorých cieľom je sledovať výkonnosť konkrétneho dlhopisového indexu. Tieto indexy môžu zahŕňať štátne dlhopisy, korporátne dlhopisy alebo aj ich kombináciu. Dlhopisové ETF poskytujú investorom možnosť investovať do diverzifikovaného portfólia dlhopisov, ktoré ponúka pravidelný príjem a určitý stupeň ochrany kapitálu.

Popis široko používaného dlhopisového ETF

Jedným z bežných dlhopisových je iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF. Tento ETF poskytuje širokú expozíciu voči dlhopisom americkej vlády, ktoré majú splatnosť 1 až 3 roky (krátkodobé). Vďaka tomu je obľúbenou voľbou medzi investormi, ktorí chcú investovať do dlhopisov vlády stále ekonomicky najsilnejšieho štátu na svete.

Poplatky a náklady spojené s ETF

Prehľad bežných poplatkov

ETF vo všeobecnosti ponúkajú nákladovo efektívny spôsob investovania, ale stále je potrebné zohľadniť rôzne poplatky. Patria medzi ne poplatky za správu fondu, ktoré sa účtujú za priebežnú prevádzku, ako aj administratívne poplatky, ktoré pokrývajú náklady na služby, ako je vedenie záznamov a zákaznícky servis.

Fondy si poplatky strhavajú zo samotného fondu, takže ako investor nič nikam neposielaš, neplatíš žiadne faktúry.

Pozor: ak ti niekto ponúka investíciu do ETF a chce k tomu dodatočný samostatný poplatok, pravdepodobne sa jedná o podvod (alebo je to poplatok za iné, pravdepodobne nesúvisiace služby, takže si na to daj veľký pozor!)

Prečo je dôležité rozumieť nákladovým pomerom?

Kľúčovým poplatkom, ktorý si treba uvedomiť, je pomer nákladov (expense ratio). Ide o mieru nákladov investičnej spoločnosti na prevádzku ETF vyjadrenú ako percento celkových aktív fondu. Výdavkový pomer môže výrazne ovplyvniť čistý výnos ETF, a preto je pochopenie tohto pomeru pri porovnávaní potenciálnych investícií do ETF kľúčové.

O transakčných nákladoch

Ďalším dôležitým faktorom sú transakčné náklady. Podobne ako s akciami, aj s ETF sa obchoduje na burze (napríklad cez brokerskú aplikáciu), čo znamená, že investorom môžu pri nákupe a predaji akcií vzniknúť maklérske poplatky za obchod (nákup alebo predaj). Tieto náklady by sa mali zohľadniť pri každom investičnom rozhodnutí.

Akciové ETF

ETF – opis a investičné zameranie

Fond iShares MSCI Emerging Markets ETF je ďalšou bežnou voľbou. Tento fond ponúka expozíciu voči veľkým a stredne veľkým spoločnostiam na rozvíjajúcich sa trhoch, čo z neho robí užitočný nástroj pre investorov, ktorí chcú diverzifikovať svoje akciové podiely mimo rozvinutých medzinárodných trhov. Majú oveľa vyššie riziko a potenciálne vyššie zisky. Toto ETF sa neodporúča držať v príliš veľkej časti v portfóliu.

Dlhopisové fondy ETF

Opis a investičné zameranie

Investori často využívajú fond iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF. Jeho cieľom je sledovať investičné výsledky indexu zloženého z celkového trhu s dlhopismi amerického investičného stupňa, ktorý ponúka široké spektrum amerických dlhopisov.

ETF 2 – Opis a investičné zameranie

Ďalšou rozšírenou voľbou je fond Vanguard Total International Bond ETF. Tento fond ponúka širokú expozíciu voči dlhopisom s investičným ratingom mimo USA, čím poskytuje investorom jednoduchý spôsob, ako diverzifikovať svoje portfóliá s pevným výnosom na medzinárodnom trhu.

Sektorové ETF

ETF 1 – Opis a investičné zameranie

Príkladom sektorového ETF je fond Technology Select Sector SPDR Fund. Tento fond poskytuje expozíciu voči spoločnostiam súvisiacim s technológiami v indexe S&P 500, čo umožňuje slovenským investorom využiť rastový potenciál konkrétne technologického sektora.

ETF 2 – Opis a investičné zameranie

Fond SPDR Financial Select Sector Fund je ďalším bežným sektorovým ETF. Tento fond sa zameriava na spoločnosti z finančného sektora v rámci indexu S&P 500 a ponúka investorom možnosť investovať do diverzifikovaného súboru amerických akcií finančného sektora.

Výhody a nevýhody investovania do ETF oproti jednotlivým akciám

Výhody investovania do ETF

Diverzifikácia a zníženie rizika

Jednou z najvýznamnejších výhod investovania do ETF je možnosť dosiahnuť okamžitú diverzifikáciu. Keďže ETF často obsahujú množstvo rôznych cenných papierov, umožňujú investorom rozložiť svoje riziko medzi viacero spoločností, sektorov alebo dokonca krajín. Táto diverzifikácia môže pomôcť znížiť riziko v porovnaní s investovaním do jednotlivých akcií.

Nižšie náklady a prístupnosť

ETF majú tiež zvyčajne nižšie náklady v porovnaní s podielovými fondmi a často aj v porovnaní s vlastníctvom jednotlivých akcií. Je to preto, že sledujú index a nevyžadujú aktívnu správu. Okrem toho sa s ETF obchoduje na burze, čo znamená, že ich možno kúpiť alebo predať kedykoľvek počas obchodného dňa za trhovú cenu, čo zabezpečuje vysokú likviditu a dostupnosť.

Pre porovnanie, nehnuteľnosti sú nízko likvidné, pretože predať alebo kúpiť zvyčajne trvá aj niekoľko týždňov. Zároveň, kryptomeny sa obchodujú 24/7, takže sú v nižších objemoch vysoko likvidné.

Nevýhody a riziká investovania do ETF

Limitovaná kontrola nad jednotlivými investíciami

Napriek svojim výhodám majú ETF aj niektoré potenciálne nevýhody. Jednou z takýchto nevýhod je, že investori majú menšiu kontrolu nad jednotlivými zložkami svojej investície. Keď investujete do ETF, kupujete vopred stanovený súbor cenných papierov a nemáte možnosť upravovať váhy/pomery týchto jednotlivých cenných papierov v rámci fondu.

Potenciálna chyba sledovania podkladových aktív

Ďalšou potenciálnou nevýhodou je chyba sledovania. Ide o prípad, keď ETF nedokáže presne kopírovať výkonnosť svojho podkladového indexu, čo môže viesť k nižším výnosom pre investorov.

Akumulačné vs. distribučné ETF

Akumulačné ETF automaticky reinvestujú všetky príjmy (dividendy alebo úroky) vygenerované fondom späť do fondu s cieľom zvýšiť hodnotu podkladových aktív ETF v priebehu času. To je v kontraste s distribučnými ETF, ktoré vyplácajú investorom všetky vygenerované výnosy (napríklad dividendy alebo úroky, zvyčajne ich vyplácajú každé 3 mesiace).

Porovnanie výhod a nevýhod

Akumulačné ETF môžu byť výhodné pre investorov, ktorí sa snažia o rast kapitálu, pretože reinvestovanie výnosov môže byť časom výhodné. Môžu byť tiež výhodnejšie pre investorov, ktorí nepotrebujú pravidelný príjem zo svojich investícií, keďže nevyžadujú pravidelné vyplácanie dividend.

Distribučné ETF môžu byť vhodné pre tých, ktorí potrebujú stabilný cash flow, tok príjmov, pretože rozdeľujú príjmy vytvorené ETF medzi investorov. Keďže však tieto distribúcie nie sú automaticky reinvestované, nevyužívajú výhody skladania v rámci fondu. Zároveň môžu byť daňovo menej výhodné.

Čo treba zvážiť pri výbere medzi akumulačným ETF a distribučným ETF

Pri rozhodovaní medzi akumulačnými a distribučnými ETF by mali investori zvážiť svoje individuálne finančné ciele, investičný časový plán a daňové podmienky. Napríklad investor, ktorý sa usiluje o pravidelný príjem, by si mohol vybrať distribučné ETF, zatiaľ čo investor zameraný na dlhodobý rast by mohol uprednostniť akumulačné ETF. Okrem toho sa daňové zaobchádzanie s akumulačnými a distribučnými ETF môže líšiť, preto je nevyhnutné pred rozhodnutím pochopiť potenciálne daňové súvislosti.

V súhrne ETF ponúkajú investorom flexibilný a nákladovo efektívny spôsob diverzifikácie ich portfólií a na slovenskej a českej scéne sa stávajú obľúbenou investičnou voľbou. Ako všetky investície však majú svoj súbor výhod a nevýhod. Pochopením týchto faktorov a zosúladením svojho výberu s investičnými cieľmi môžu investori čo najlepšie využiť to, čo ETF ponúkajú.

Posledné stručné info

Aj investície do ETF sú rizikové a môžu spôsobiť stratu. Z pohľadu diverzifikácie je dobré investovať aj do viacerých rôznych ETF. Ideálne je mať určitú diverzifikáciu z pohľadu veľkostí firiem (Napr. 500 najväčších amerických a 3500 stredných a menších firiem). Taktiež môže byť prínosná aj diverzifikácia geografická. Takže nie len akcie a dlhopisy z Ameriky, ale napríklad aj z Európy, Japonska a trochu rizikovejšie sú rozvojové štáty v Ázii, Afrike a Južnej Amerike.

...

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.