Opak chudoby nie je bohatstvo ale dostatok – vďačnosť a porovnávanie

Ach, chudoba a bohatstvo, aké zvláštne pojmy sme si vytvorili. Stále hľadáme viac, viac peňazí, viac majetku, viac statusu. Ale čo ak opakom chudoby nie je bohatstvo, ale niečo úplne iné?

Vieš, priateľu, problémom chudoby nie je len nedostatok peňazí alebo majetku. Je to pocit nedostatočnosti, pocit, že nemáme dosť. A tak hľadáme viac, viac, viac, stále sa porovnávame s inými a zisťujeme, že nám niečo chýba.

Zmena pohľadu na dostatok

Ale čo keby sme zmenili svoj pohľad? Čo keby sme sa prestali porovnávať s ostatnými a namiesto toho sa zamerali na to, čo máme? Čo keby sme si uvedomili, že máme dosť, že sme dosť?

Opakom chudoby nie je bohatstvo, ale dostatok. Dostatok na uspokojenie našich základných potrieb, dostatok na pohodlný život, dostatok na to, aby sme boli spokojní. A keď si uvedomíme, že máme dosť, môžeme začať pestovať vďačnosť za to, čo máme, namiesto toho, aby sme stále hľadali viac.

Vďačnosť je mocná vec, priateľu. Keď sme vďační za to, čo máme, môžeme nájsť radosť aj v tých najjednoduchších veciach, ako je krásny západ slnka alebo teplé jedlo. A keď sa sústredíme na to, čo máme, a nie na to, čo nám chýba, môžeme sa začať cítiť skutočne bohatí, aj keď nemáme veľa peňazí alebo majetku.

To neznamená, že teraz máš všetko vzdať a byť nihilista alebo cynik

Samozrejme, to neznamená, že by sme sa nemali usilovať o viac alebo že bohatstvo je vo svojej podstate zlé. Je to len pripomienka, že život je viac než len hromadenie ďalších a ďalších vecí. Skutočné bohatstvo života pochádza zo vzťahov, ktoré máme, zo skúseností, ktoré zdieľame, a z lásky, ktorú dávame a prijímame.

Preto sa prestaň porovnávať s ostatnými, priateľu, a radšej sa sústreď na to, čo máš. Pestujme vďačnosť za požehnania v našom živote a uvedomme si, že máme dosť. Opakom chudoby totiž nie je bohatstvo, ale dostatok a s ním spojená radosť a spokojnosť.

A aj ku klasickému významu bohatstva je jednoduchšie štartovať z pozície a s nastavením, že už máme dostatok, než vychádzať spoza prekážok, ktoré sme si vytvorili sami pre seba.

...

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.