Incel – kto to je, význam, definícia, nebezpečenstvá

Incel znamená “ Involuntary Celibate“ (nedobrovoľný celibát). Označuje jednotlivcov, ktorí napriek tomu, že túžia po romantickom alebo sexuálnom vzťahu, neboli schopní ho dosiahnuť. Dôležité je, že to chcú, lenže to z rôznych dôvodov nedokážu (alebo iba zatiaľ nedokázali.)

Dôležité je rozdeliť incelov na 2 hlavné skupiny:

  1. Človek, ktorý ani nevie o čo sa jedná a spadá pod definíciu incelstva
  2. Človek, ktorý sa reálne angažuje v potenciálne toxickej incelskej ideológii

Pre mnohých neznámy pojem „incelská ideológia“ označuje subkultúru, ktorá je často stigmatizovaná a nepochopená väčšinovou spoločnosťou. Poďme sa na to celé pozrieť.

Pôvod hnutia Incel

Výraz „Incel“ v preklade znamená „nedobrovoľný celibátnik“. Hnutie vzniklo v 90. rokoch 20. storočia a začalo sa ako online komunita pre ľudí, ktorí zápasia s romantickými vzťahmi. V nasledujúcich rokoch sa však zmenilo na niečo úplne iné.

Celibát – zdržiavanie sa manželstva a sexuálnych vzťahov, zvyčajne z náboženských dôvodov

Knihy o incelstve a inceloch

„Muži, ktorí nenávidia ženy: Od incelov po pickup artistov“ – Laura Bates – skúma online svet extrémnej mizogýnie, ponára sa do rôznych komunít vrátane incels, aby odhalila ich ideológie a reálne dôsledky ich presvedčenia.

„Incels: Involuntary Celibacy and the Ideology of Misogyny“ – Debbie Ging – Táto akademická analýza sa zaoberá subkultúrou incelov a ponúka komplexné preskúmanie jej ideológií, naratívov a sociokultúrnych faktorov, ktoré prispievajú k jej vzostupu.

„Toto je dôvod, prečo nemôžeme mať pekné veci“ – Whitney Phillips – kniha sa síce netýka výlučne incelov, ale zaoberá sa rôznymi kultúrami online trollingu a spôsobmi, akými sa prelínajú s mainstreamovou kultúrou vrátane komunity incelov a ovplyvňujú ju.

...

Incel terminológia

Komunita incelov si vytvorila vlastnú terminológiu, pričom slová ako „Chad“ a „Stacy“ označujú stereotypne príťažlivých mužov, resp. ženy.

Incel: zo slov “ involuntary celibate“ (nedobrovoľný celibátnik), ktoré sa vzťahuje na niekoho, kto tvrdí, že si nemôže nájsť romantického alebo sexuálneho partnera napriek tomu, že po ňom túži.

Chad: výraz používaný na označenie stereotypne atraktívneho a sexuálne úspešného muža. Inceli často používajú tento výraz na vyjadrenie závisti, niekedy aj uznania, často aj ironicky.

Stacey: ženský náprotivok „Chada“. „Stacey“ je stereotypne atraktívna žena, ktorá je vnímaná ako žena s mnohými sexuálnymi partnermi.

Beta: V terminológii incelov je „beta“ niekto, kto je považovaný za menej atraktívneho, menej spoločensky dominantného alebo menej úspešného v nadväzovaní romantických alebo sexuálnych vzťahov v porovnaní s „alfou“ alebo „Chadom“.

Normie: hanlivý výraz používaný incelmi na označenie ľudí, ktorí nie sú súčasťou ich subkultúry, zvyčajne naznačujúci, že sú naivní alebo nevedia o problémoch, ktorým čelia inceli.

Alebo ešte aj ďalšie incel skratky a slangy

IT (Incel Tears): Výraz používaný na označenie jednotlivcov alebo komunít mimo subkultúry incelov, ktorí kritizujú alebo zosmiešňujú incelov a ich presvedčenie. „Incel Tears“ sa často považuje za hanlivé označenie takýchto ľudí. V preklade incelovské slzy, incelovský plač, incelovské mrnčanie.

LDAR (Lay Down and Rot): Skratka, ktorú inceli používajú na vyjadrenie pocitu beznádeje alebo rezignácie, čo naznačuje, že sa vzdali snahy o zlepšenie svojich romantických alebo sexuálnych vyhliadok.

Black pill (Čierna pilulka): Pojem odvodený od analógie „červenej pilulky“ z filmu „Matrix“. „Čierna pilulka“ predstavuje pesimistický a fatalistický pohľad na svet, v ktorom inseli veria, že ich nedostatočný úspech v romantickom úsilí je podmienený nemennými faktormi, ako je vzhľad a genetika.

Femoid: Inceli používajú hanlivý výraz na označenie žien, ktorý často naznačuje objektivizáciu a dehumanizáciu.

Lookizmus: Je to presvedčenie, že fyzický vzhľad je najdôležitejším faktorom, ktorý rozhoduje o úspechu pri randení a vo vzťahoch. Inceli často zdôrazňujú koncept „lookizmu“ ako hlavný aspekt svojho svetonázoru.

Ideológia incelov

Incel ideológia sa často točí okolo pocitu obete a odporu voči tým, ktorí sú romanticky úspešní. Najmä voči ženám. Táto ideológia nepredstavuje všetkých jednotlivcov, ktorí sa označujú za incelov.

Ideológia incelov sa točí okolo myšlienky, že niektorí jedinci, označovaní ako „incelovia“, si nemôžu nájsť romantických alebo sexuálnych partnerov kvôli faktorom, ktoré považujú za neovplyvniteľné, ako napríklad vzhľad a genetika. Kvôli tomuto presvedčeniu často vnímajú odpor voči tým, ktorí sú vo vzťahoch považovaní za úspešnejších. Ideológia incelov je kritizovaná pre svoju mizogýniu a extrémistické názory. Hoci niektorí môžu hľadať podporu, ideológia sa vo všeobecnosti spája so škodlivými názormi.

Sociálny a psychologický profil incela

Priemerného incela spoločnosť často vníma stereotypne ako sociálne neohrabaného muža bez práv. Nie všetci inceli zodpovedajú tomuto profilu.

Incela často vykresľujú ako mužského jedinca, sociálne izolovaného, frustrovaného a rozhorčeného kvôli svojej vnímanej neschopnosti nadviazať romantický alebo sexuálny vzťah. Môžu mať hlboko negatívne názory na seba a svoje vyhliadky v oblasti randenia, pričom svoje ťažkosti často pripisujú fyzickému vzhľadu, genetike alebo spoločenským faktorom.

Stereotypy a mylné predstavy o incele

Napriek bežným predstavám inceli nie sú len frustrovaní muži. Mnohí z nich bojujú s hlboko zakorenenými psychickými problémami, ako je depresia a sociálna úzkosť.

Úloha internetu v subkultúre incelov

Internet zohral významnú úlohu pri šírení ideológie incelov. Online platformy poskytujú inceľom priestor na odreagovanie, pričom často posilňujú ich presvedčenie.

Reakcia spoločnosti na hnutie incel

Hnutie incelov čelilo značnej reakcii spoločnosti, najmä kvôli jeho často mizogýnnemu podtónu.

Pohľad odborníkov na fenomén incel

Psychológovia a sociológovia poskytli cenný pohľad na fenomén incel, pričom zdôraznili úlohu spoločenského tlaku a problémov s duševným zdravím.

Právne aspekty a dôsledky hnutia incel

Hnutie incel viedlo k celému radu právnych výziev, od nariadení o nenávistných prejavoch až po zákony riešiace obťažovanie na internete.

Negatívny vplyv hnutia incel

Hoci pôvodne išlo o podpornú skupinu, hnutie incel si získalo negatívnu pozornosť kvôli prípadom násilia spojeným s jeho členmi.

Incidenty pripisované presvedčeniu incelov

Viaceré známe incidenty sa pripisujú presvedčeniu inkelov, čo ešte viac stigmatizuje túto komunitu.

Dôsledky pre duševné zdravie mužov

Ideológia incelov môže zhoršovať problémy s duševným zdravím mužov a vytvárať začarovaný kruh negativizmu a izolácie.

Riešenie problému incelov

Riešenie problému incelov potrebuje mnohostranný prístup vrátane podpory duševného zdravia a spoločenských zmien.

Úloha odborníkov na duševné zdravie

Odborníci na duševné zdravie môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri pomoci inceľom riešiť ich problémy zdravým spôsobom.

Úsilie komunity a spoločnosti

Na spochybnenie toxických aspektov ideológie incelov a na zabezpečenie podporného prostredia pre postihnutých je potrebné komunitné a spoločenské úsilie.

Zhrnutie

Hnutie incelov je komplexný fenomén. Hoci môže byť ľahké týchto jednotlivcov stigmatizovať alebo odmietnuť, pochopenie a riešenie ich problémov je kľúčové pre zmiernenie negatívnych vplyvov tohto hnutia.

Čo znamená pojem „incel“?

Incel znamená “ Involuntary Celibate“ (nedobrovoľný celibát). Označuje jednotlivcov, ktorí napriek tomu, že túžia po romantickom alebo sexuálnom vzťahu, neboli schopní ho dosiahnuť.

Kde vzniklo hnutie Incel?

Hnutie Incel sa začalo ako online komunita v 90. rokoch 20. storočia.

Čo je to „incelovská ideológia“?

Ideológia Incel sa často točí okolo pocitu obete a odporu voči jednotlivcom, ktorí sú romanticky alebo sexuálne úspešní.

Kto sa zvyčajne identifikuje ako incel?

Hoci neexistuje jediný „typ“, ktorý by sa hodil na všetkých incelov, často sú stereotypne vnímaní ako spoločensky neohrabaní, bezprávni muži.

Ako môže spoločnosť riešiť problém incelovstva?

Riešenie problému incela si vyžaduje kombináciu podpory duševného zdravia, spoločenskej zmeny a trpezlivosti.

Súvisiace články: Čo znamená Rizz, ako na francúzsky bozk

...

Strýko

Strýko ti so všetkým pomôže a poradí. Prináša informácie zo sveta a rád ti pomôže. Poradí ti s nudou, učením, prezradí zaujímavosti a dá ti možnosť zlepšiť svoj život.