Greshamov zákon – zlé peniaze – význam, výhody, nevýhody, riziká

Greshamov zákon je peňažný princíp, ktorý hovorí o tom, že zlé peniaze môžu vytlačiť dobré peniaze. Uplatňuje sa a zohľadňuje predovšetkým na menových trhoch. Napríklad keď sú v obehu dve formy komoditných peňazí s podobnou nominálnou hodnotou, ako to nariaďuje zákon, hodnotnejšia komodita postupne mizne z obehu. Tento zákon je pomenovaný podľa sira Thomasa Greshama, anglického obchodníka, finančníka a zakladateľa Kráľovskej burzy.

Počas vlády Henricha VIII. zmenili zloženie anglických šilingov, pričom značnú časť striebra nahradili farebnými kovmi. Z Greshamových rozhovorov s kráľovnou vyplynulo, že ľudia si boli vedomí tejto zmeny a začali rozdeľovať mince anglického šilingov na základe dátumu ich výroby. Zhromažďovali mince s väčším množstvom striebra, pretože po roztavení mali väčšiu hodnotu ako ich nominálna hodnota. Gresham si všimol, že v obehu prevládajú zlé peniaze, ktoré vytláčajú dobré peniaze – pretože ľudia tie lepšie radšej držia a uchovávajú a mínajú najprv tie horšie peniaze.

Odporúčané: Kniha Zlé Peniaze, kde sa dozvieš všetko dôležité o peniazoch, a možno ich vďaka nej dlhodobo budeš získavať viac.

Tento zákon sa používa aj v kruhu Bitcoinistov. Keďže počet EUR, amerických dolárov alebo aj českých korún je v podstate nekonečný, a počet Bitcoinov je obmedzený, fanúšikovia najprv míňajú svoje „fiat“ štátne peniaze, a Bitcoin si ako vzácnejšiu a predvídateľnejšiu komoditu hromadia.

Súvisiaci článok: Čo je Bitcoin

...

Staroveké Grécko a stredoveká Európa

Podobné javy si všimli a písali o nich už v starovekom Grécku a stredovekej Európe. Oficiálny názov „Greshamov zákon“ však dostal až v polovici 19. storočia, keď ho škótsky ekonóm Henry Darling Macleod pomenoval po Greshamovi.

Podľa Greshamovho zákona sa dobrými peniazmi rozumejú peniaze, ktoré vykazujú malý rozdiel medzi svojou nominálnou hodnotou (číslom) a svojou komoditnou hodnotou (hodnotou kovu, z ktorého sú vyrobené, napríklad niklu alebo medi). Dobré peniaze majú stabilnejšiu hodnotu alebo sú podhodnotené.

Na druhej strane zlé peniaze označujú peniaze, ktoré majú výrazne nižšiu komoditnú hodnotu ako ich nominálna hodnota. Pri transakciách, pri ktorých sa obe formy peňazí musia prijímať v rovnakej hodnote ako zákonné platidlo, zlé peniaze rýchlo strácajú svoju hodnotu. V dôsledku toho sa ľudia rozhodujú používať zlé peniaze na obchodné transakcie a držať zostatky dobrých peňazí, pretože majú potenciál byť hodnotnejšie ako ich nominálna hodnota.

Greshamov zákon hovorí

Greshamov zákon hovorí, že ak sú v obehu dve mince s rôznou relatívnou nominálnou hodnotou a obsahom zlata, z obehu sa stiahne menej hodnotná minca. Zlé peniaze dominujú na trhu z hľadiska obehu, pretože ľudia radšej míňajú zlé mince a zhromažďujú dobré mince. Príklad možno vidieť v Indii, kde sú zákonným platidlom bankovky v hodnote jednej rupie aj mince v hodnote jednej rupie. Verejnosť však niekedy uprednostňuje jednu formu pred druhou, napríklad rupiovú mincu pred papierovou bankovkou. Táto preferencia je príkladom Greshamovho zákona v praxi.

Greshamov zákon možno považovať za osobitný prípad prirodzeného výberu alebo prežitia najsilnejších. Ľudia majú tendenciu zhromažďovať dobré peniaze alebo cenné mince a rozdávať zlé. Preto dobré mince zostávajú mimo obehu. Dobré mince sa často roztavujú a predávajú ako zliatiny, okrem toho, že sa cenia pre svoj estetický vzhľad. Peniaze považované za dobré majú tendenciu opúšťať ekonomiku prostredníctvom medzinárodného obchodu. Keďže medzinárodní obchodníci nie sú viazaní zákonmi o zákonných platidlách ako občania emitujúcej krajiny. Za dobré mince sú ochotní ponúknuť vyššiu hodnotu v porovnaní so zlými mincami. V dôsledku toho môžu dobré mince opustiť krajinu pôvodu a stať sa súčasťou medzinárodného obchodu. Pričom obchádzajú zákony o zákonných platidlách svojej domovskej krajiny a zanechávajú za sebou zlé peniaze.

Ako je na tom Greshamov zákon v modernej ekonomike

Greshamov zákon sa naďalej uplatňuje v modernej ekonomike z tých istých dôvodov, ktoré sa pozorovali na začiatku. Pri absencii účinne uplatňovaných zákonov o zákonných platidlách pôsobí Greshamov zákon opačne. Dobré peniaze vytláčajú zlé peniaze, pretože ľudia môžu odmietnuť prijať menej hodnotné peniaze ako platidlo. Stručne povedané, ak neexistujú zákony o zákonných platidlách, predávajúci budú prijímať len peniaze s určitou hodnotou (dobré peniaze), zatiaľ čo kupujúci budú v dôsledku zákonov o zákonných platidlách ponúkať len peniaze s najnižšou hodnotou tovaru (zlé peniaze), pretože veriteľ musí takéto peniaze prijať v nominálnej hodnote. Tento opačný jav Greshamovho zákona, keď dobré peniaze vytláčajú zlé peniaze, keď sa tieto stanú takmer bezcennými, je známy ako Theov zákon, pomenovaný podľa francúzskeho politika a historika Adolfa Thiersa.

Greshamov zákon prestáva platiť aj vtedy, keď celkový objem peňazí (dobrých aj zlých) nepostačuje na uspokojenie výmenných potrieb spoločenstva. V takejto situácii obiehajú dobré aj zlé peniaze súčasne. Greshamov zákon zostáva aktuálny aj na globálnych menových trhoch a v medzinárodnom obchode. Silné meny, ako je americký dolár alebo euro, ktoré si dlhodobo udržiavajú relatívne stabilnú hodnotu, majú tendenciu byť v širokom obehu ako medzinárodné výmenné prostriedky a slúžia ako referenčné ceny pre globálne obchodované komodity. Slabšie a menej stabilné meny z menej rozvinutých krajín (zlé peniaze) obiehajú minimálne mimo ich príslušných hraníc a jurisdikcií, kde zákony o zákonných platidlách vynucujú ich používanie.

...

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.