Bitcoin – čo to je, ako funguje, výhody, riziká, prečo letí

Bitcoin je digitálna mena (kryptomena), ktorá zaujala pozornosť a predstavivosť mnohých ľudí na celom svete. V roku 2009 ju vytvorila neznáma osoba alebo skupina pod krycím menom Satoshi Nakamoto. Bitcoin nie je krytý žiadnou vládou ani finančnou inštitúciou a jeho hodnota sa určuje výlučne na základe ponuky a dopytu na trhu. Cena Bitcoinu je aktuálna obchodovaná cena, za ktorú ho ľudia sú ochotní kúpiť a predať.

Jednou z kľúčových vlastností Bitcoinu je decentralizácia. Namiesto toho, aby Bitcoin kontrolovala centrálna autorita, ako je banka alebo vláda, transakcie sa zaznamenávajú do verejnej účtovnej knihy nazývanej blockchain, ktorú udržiava sieť počítačov na celom svete. To znamená, že žiaden subjekt nemá právomoc manipulovať alebo cenzurovať transakcie Bitcoinu a je odolný voči cenzúre a vládnym zásahom.

Vzácnosť Bitcoinu

Bitcoin je tiež navrhnutý tak, aby bol vzácny. S obmedzenou zásobou 21 miliónov mincí, ktoré budú kedy vytvorené. To sa dosahuje prostredníctvom procesu nazývaného ťažba – mining, ktorý zahŕňa riešenie zložitých matematických rovníc. Ťažiari takto overujú samotné transakcie, či nie sú falošné alebo pdovodné, a následne správne platby pridávajú do nových blokov blockchainu. Ťažiarov systém za úsilie odmeňuje novými bitcoinmi. Táto odmena sa časom znižuje. Je navrhnutá tak, aby nakoniec klesla na nulu.

Bitcoin si získal popularitu ako spôsob posielania a prijímania platieb online, najmä pre tých, ktorí sa chcú vyhnúť poplatkom a obmedzeniam spojeným s tradičným bankovníctvom. Vníma sa aj ako uchovávateľ hodnoty, podobne ako zlato alebo iné drahé kovy. Volatilita hodnoty Bitcoinu však znamená, že zatiaľ nie je všeobecne akceptovaný ako prostriedok výmeny. Mnohí ľudia ho ešte stále považujú skôr za špekulatívnu investíciu než za stabilnú menu.

Napriek svojim problémom a kontroverziám je Bitcoin naďalej fascinujúcou a prelomovou technológiou, ktorá má potenciál revolučne zmeniť spôsob, akým uvažujeme o peniazoch a financiách. Či už si skeptik alebo prívrženec, nemožno poprieť, že Bitcoin zaujal predstavivosť miliónov ľudí a vyvolal novú vlnu inovácií a experimentov vo svete financií.

Zhrnutie a čo je bitcoin v skratke

  • Vytvorený v roku 2009 neznámou osobou alebo skupinou pod pseudonymom Satoshi Nakamoto
  • Decentralizovaná digitálna mena, za ktorou nestojí žiadna vláda ani finančná inštitúcia.
  • Transakcie sa zaznamenávajú do verejnej účtovnej knihy nazývanej blockchain, ktorú udržiava sieť počítačov na celom svete
  • Navrhnutá tak, aby bola vzácna, s obmedzenou zásobou 21 miliónov mincí, ktoré budú kedy vytvorené
  • Ťažba je proces, pri ktorom sa vytvárajú nové bitcoiny. Zahŕňa riešenie zložitých matematických rovníc na overovanie transakcií a pridávanie nových blokov do blockchainu
  • Bitcoin je vďaka svojej decentralizovanej povahe odolný voči cenzúre a vládnym zásahom
  • Je to spôsob posielania a prijímania platieb online. Najmä pre tých, ktorí sa chcú vyhnúť poplatkom a obmedzeniam spojeným s tradičným bankovníctvom
  • Dá sa posielať cez internet do celého sveta, bez hraničných či jazykových obmedzení
  • Hodnota bitcoinu sa určuje výlučne na základe ponuky a dopytu na trhu. Preto je pomerne veľmi volatilný a podlieha cenovým výkyvom
  • Vníma sa ako uchovávateľ hodnoty, podobne ako zlato alebo iné drahé kovy. Zatiaľ nie je všeobecne akceptovaný ako prostriedok výmeny

Zaujímavosti o BTC

Platby na Bitcoine sú verejné, a každú možno sledovať cez tzv. Explorer. Najpríjemnejší na používanie je MempoolSpace

...

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.