Strawman, podsunutý argument, prekrúcanie – čo to je, význam, výhody a riziká

Strawman je bežný rétorický prostriedok, ktorý spočíva v prekrúcaní argumentov alebo pozície niekoho iného s cieľom uľahčiť jeho napadnutie alebo vyvrátenie. Táto taktika sa často používa v debatách alebo diskusiách na zdiskreditovanie názorov oponenta alebo na to, aby sa vlastný argument zdal silnejší.

Pojem „strawman“ – „slamenná figúrka“ pochádza z praxe používania slamenej figúrky alebo figuríny namiesto skutočného protivníka počas tréningov stredovekých rytierov. Cieľom bolo zdokonaliť ich bojové zručnosti bez toho, aby niekomu skutočne ublížili. V modernej dobe sa technika strawmana používa podobným spôsobom, ako spôsob nácviku argumentácie a diskusie bez toho, aby sme sa zapájali do osobných útokov alebo riskovali ublíženie skutočným ľuďom.

Čo je strawman – príklad strawmana

Povedzme, že niekto obhajuje kapitalizmus a voľný trh a zdôrazňuje výhody konkurencie, inovácií a individuálnej voľby. Oponent, ktorý použije strawman, by mohol reagovať slovami: „Takže vy veríte v neobmedzený kapitalizmus, kde si korporácie môžu robiť, čo chcú, a vykorisťovať pracovníkov a spotrebiteľov bez akýchkoľvek regulácií alebo sociálnej zodpovednosti? Musíte byť bezcitný libertarián, ktorému nezáleží na spoločnom dobre!“

Toto skresľuje pôvodný argument tým, že ho vykresľuje ako extrémny postoj. Postoj, ktorý sa snaží odstrániť všetky regulácie a sociálnu zodpovednosť v prospech bezuzdnej chamtivosti a sebectva. V skutočnosti argument v prospech kapitalizmu a voľného trhu môže uznávať dôležitosť niektorých regulácií a opatrení sociálnej zodpovednosti. Pričom zdôrazňuje výhody konkurencie, inovácií a individuálnej voľby pri podpore hospodárskeho rastu a prosperity.

Použitím tohto strawmana vytvára oponent skreslenú a zveličenú verziu pôvodného argumentu, ktorú je ľahšie napadnúť a zdiskreditovať. Tým sa však nerieši skutočný argument, ktorý sa uvádza, a môže sa vytvoriť falošný dojem o pozícii oponenta. Je dôležité viesť úprimný a úctivý dialóg, a nie sa uchyľovať k manipulatívnym taktikám, ako sú napríklad strawman argumenty.

Základná štruktúra strawmana

Základná štruktúra argumentu strawman spočíva vo vytvorení zjednodušenej alebo skreslenej verzie argumentu oponenta a útoku naň namiesto skutočného argumentu. Robí sa to rôznymi spôsobmi vrátane zveličovania alebo nesprávnej interpretácie názorov oponenta. Vytrhávania citátov alebo aj výrokov z kontextu alebo pripisovania názorov alebo presvedčení oponentovi, ktoré v skutočnosti nezastáva.

Používanie strawmanov môže byť v debatách a diskusiách problematickou taktikou, pretože sa netýka skutočného argumentu a môže vytvárať falošný dojem o pozícii oponenta. Môže ísť aj o nečestnú alebo manipulatívnu taktiku, ktorej cieľom je skôr vyhrať spor než viesť skutočný dialóg alebo sa snažiť o spoločné pochopenie problémov.

Jedným zo spôsobov, ako sa vyhnúť pasci používania strawman argumentov, je zamerať sa na pochopenie a presné predstavenie názorov iných. To zahŕňa aktívne počúvanie a zapájanie sa do argumentov protistrany. V prípade potreby snahu o objasnenie a vyhýbanie sa predpokladom alebo stereotypom o názoroch iných.

Zhrnutie

Strawman je rétorický prostriedok, ktorý zahŕňa skreslenie argumentu alebo stanoviska oponenta s cieľom uľahčiť jeho napadnutie alebo vyvrátenie. Hoci to môže byť lákavá taktika v debatách alebo diskusiách, môže byť aj nečestná a kontraproduktívna. Ak sa zameriame na pochopenie a presnú reprezentáciu názorov iných, môžeme sa zapojiť do produktívnejších a zmysluplnejších rozhovorov a pracovať na väčšom porozumení a konsenze v dôležitých otázkach.

...

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.