P/E ratio pomer – čo to je, význam, príklady, výpočet, riziká

Pomer ceny k zisku alebo pomer P/E ratio je základný finančný ukazovateľ, ktorý investori a analytici používajú na hodnotenie hodnoty spoločnosti v pomere k jej ziskom. Predstavuje prehľad toho, koľko je trh ochotný zaplatiť za zisky spoločnosti, a môže byť významným ukazovateľom rastových vyhliadok a rizikového profilu spoločnosti.

Výpočet ukazovateľa P/E

Pomer P/E sa vypočíta vydelením aktuálnej trhovej ceny akcií spoločnosti jej ziskom na akciu (EPS).

Pomer P/E ratio = aktuálna trhová cena na akciu / Zisk na akciu (EPS)

Trhová cena na akciu

 • Ide o aktuálnu obchodnú cenu jednej akcie spoločnosti.

Zisk na akciu (EPS) earnings per share

 • EPS sa vypočíta vydelením čistého zisku spoločnosti počtom akcií v obehu.
...

Typy ukazovateľa P/E

1. Kĺzavý ukazovateľ P/E

 • Vychádza zo zisku spoločnosti za posledných 12 mesiacov, čiže 1 rok.
 • Je vecnejší, pretože vychádza zo skutočných ziskov.

2. Forward P/E Ratio

 • Vychádza z predpokladaných ziskov spoločnosti za nasledujúcich 12 mesiacov.
 • Viac špekulatívny, keďže sa opiera o prognózy, očakávania a predpoklady.

Interpretácia ukazovateľa P/E

Vysoký pomer P/E

 • Môže naznačovať, že trh má vysoké očakávania týkajúce sa budúceho rastu spoločnosti.
 • Môže tiež signalizovať nadhodnotenú akciu, ak vyhliadky zisku spoločnosti nie sú také sľubné.

Nízky pomer P/E

 • Môže naznačovať, že trh má nižšie očakávania rastu alebo že spoločnosť je podhodnotená.
 • Nízke P/E nemusí vždy znamenať dobrú investíciu, pretože môže odrážať základné problémy spoločnosti.

Porovnávacia analýza

 • Pomer P/E sa často používa pri porovnávacej analýze s inými spoločnosťami v rovnakom odvetví alebo sektore.
 • Pohľad na priemerné P/E v odvetví môže poskytnúť informácie o tom, či je konkrétna spoločnosť ocenená spravodlivo.

Obmedzenia ukazovateľa P/E ratio

 • Pomer P/E nezohľadňuje rozdiely v miere rastu medzi spoločnosťami.
 • Nemusí byť vhodný pre spoločnosti so zápornými ziskami.
 • Neberie do úvahy iné finančné faktory, ako je dlh, peňažné toky alebo dividendy.

Zhrnutie

Ukazovateľ P/E ratio je cenným nástrojom na posúdenie trhového ocenenia spoločnosti vo vzťahu k jej ziskom na akciovom trhu. Hoci poskytuje dôležité informácie, spoliehanie sa výlučne na tento ukazovateľ môže byť zavádzajúce. Mal by sa používať v spojení s ďalšími finančnými ukazovateľmi a komplexným pochopením odvetvia spoločnosti, konkurencie a celkových hospodárskych podmienok. Týmto spôsobom môže byť ukazovateľ P/E významnou zložkou pri investičnom rozhodovaní.

...

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.