Marhaenizmus – čo to je, výhody, nevýhody, vysvetlenie, definícia

Marhaenizmus je politická a sociálna teória, ktorá má svoje korene v Indonézii a má významný historický význam pre politiku krajiny. Ideológia je pomenovaná podľa Marhaena, chudobného farmára, s ktorým sa stretol prvý indonézsky prezident Sukarno. Je založená na princípoch sociálnej spravodlivosti a hospodárskej rovnosti.

Marhaenizmus je variantom marxizmu, ale kladie dôraz na národnú jednotu, kultúru, kolektivistickú ekonomiku a demokratické práva a odmieta liberalizmus a individualizmus. Vznikol ako antikapitalistická a antiimperialistická ideológia, ale spája západné aj východné prvky.

Pôvod a význam marhaenizmu

Názov marhaenizmu je odvodený od mena farmára Marhaena, s ktorým sa Sukarno stretol na Západnej Jáve koncom 20. rokov 20. storočia. Sukarno bol hlboko dojatý Marhaenovou sociálno-ekonomickou situáciou, ktorá predstavovala chudobu roľníkov a triedu proletariátu v koloniálnej Indonézii.

Marhaenizmus bol následne rozvinutý ako ideológia na zlepšenie blahobytu „malých ľudí“, ktorá presadzovala koncepciu hospodárskej rovnosti a obhajovala práva a záujmy roľníkov a robotníckej triedy.

...

Marhaenizmus základné princípy

Zdôrazňuje ducha sebestačnosti a kooperatívnej práce, pričom odmieta kapitalistické aj socialistické systémy. Namiesto toho presadzuje hospodársky systém, ktorý je založený na komunitných a kooperatívnych princípoch, pričom stredobodom tejto ideológie sú obyčajní ľudia alebo „Marhaen“.

Hospodárska rovnosť a sociálna spravodlivosť

Jedným zo základných kameňov marhaenizmu je podpora hospodárskej rovnosti. Zastáva názor, že zdroje a bohatstvo by mali byť rovnomerne rozdelené medzi členov spoločnosti, aby sa odstránili extrémne rozdiely medzi jednotlivými triedami. Uplatňovanie takejto zásady má podporiť sociálnu spravodlivosť a zmenšiť sociálno-ekonomickú nerovnosť.

Obhajoba práv roľníkov

Marhaenizmus sa zasadzuje za práva roľníkov, pričom sa intenzívne zameriava na pozemkovú reformu. Zasadzuje sa za rozdelenie vlastníctva pôdy medzi jednotlivých poľnohospodárov, čím by sa posilnilo postavenie triedy „marhaenov“ a umožnilo im aktívne sa podieľať na hospodárskych činnostiach krajiny.

Dôraz na nacionalizmus

Nacionalizmus je kľúčovým prvkom marhaenistickej ideológie. Zdôrazňuje význam národnej jednoty, suverenity a snahy o nezávislosť. Tento pojem zohral významnú úlohu pri formovaní nacionalistického hnutia v Indonézii, najmä počas boja za nezávislosť od koloniálnej nadvlády.

Vplyv a význam marhaenizmu

Marhaenizmus mal hlboký vplyv na politickú, sociálnu a hospodársku štruktúru Indonézie. Riadil formulovanie politík zameraných na riešenie sociálno-ekonomických rozdielov a pozdvihnutie postavenia chudobných „marhaenov“. Okrem toho marhaenizmus zohral dôležitú úlohu pri podnecovaní nacionalistického ducha medzi Indonézanmi, čo pomohlo v ich boji za nezávislosť.

Hoci sa zásady marhaenizmu koncipovali v kontexte Indonézie koloniálnej éry, sú aktuálne aj dnes. Najmä v prebiehajúcom diskurze o sociálnej spravodlivosti, hospodárskej rovnosti a národnej identite.

Marhaenizmus je ideológia, ktorá sa zameriava na sociálnu spravodlivosť, hospodársku rovnosť a nacionalizmus. Pomenovaná podľa chudobného indonézskeho poľnohospodára naďalej slúži ako maják pre tých, ktorí sa zasadzujú za rovnosť, spravodlivosť a pozdvihnutie obyčajných ľudí.

...

Strýko

Strýko ti so všetkým pomôže a poradí. Prináša informácie zo sveta a rád ti pomôže. Poradí ti s nudou, učením, prezradí zaujímavosti a dá ti možnosť zlepšiť svoj život.