Existencionalizmus – význam, čo to je, riziká, zaujímavosti, nevýhody

Existencializmus, na rozdiel od toho, čo by mohli tvrdiť niektorí akademici, nie je špecifickým odvetvím filozofie. Je to skôr filozofické hnutie, ktoré oficiálne odštartoval dánsky filozof Sorin Kierkegaard v druhej polovici 19. storočia.

Túto filozofiu neskôr zdokonalil a do hlavného prúdu uviedol známy francúzsky existencialista Jean-Paul Sartre, najmä v období po druhej svetovej vojne. V poslednom čase sa stalo bežným, že vedci takmer synonymizujú pojem existencializmus s menom Sartre.

Je však veľmi dôležité si uvedomiť, že neexistuje jediná, všeobecne dohodnutá definícia existencializmu, keďže jeho výklad sa medzi existenciálnymi filozofmi výrazne líši. Napríklad slávny nemecký existenciálny filozof Heidegger sa zámerne vyhýbal pojmu existencializmus. Viac mu vyhovoval termín „existenciálna filozofia“ na rozdiel od „existencializmu“.

Minimum, ktoré môžeme urobiť, aby sme pochopili podstatu tohto filozofického hnutia, je ponúknuť skôr opis než presnú definíciu. Ako sme si už mohli uvedomiť, definovanie niečoho zo svojej podstaty zavádza hranice. Existencializmus sa však vymyká akýmkoľvek pokusom o absolútne pochopenie a definovanie, čo znamená, že sa ho môžeme pokúsiť len opísať.

...

Čo teda znamená existencializmus a aké sú jeho charakteristické črty?

Existencializmus, ktorý vychádza zo základného slova „existencia“, sa všeobecne považuje za životnú filozofiu. Presnejšie, často sa považuje za filozofiu zaoberajúcu sa zmyslom života. V dôsledku toho existencializmus zdôrazňuje osobitnú úlohu jednotlivca ako samosprávneho subjektu zodpovedného za prijímanie významných a skutočných rozhodnutí. Existencializmus sa teda vyznačuje zameraním na individuálnu existenciu, slobodu a voľbu.

Existencialistický dôraz na koncepciu zmysluplného života naznačuje, že život, ako ho vnímame a prežívame, je definovaný absurditou. Z filozofického hľadiska „absurdita“ znamená rozpor medzi ľudským sklonom hľadať vnútornú hodnotu a zmysel života a ľudskou neschopnosťou nájsť ich v chaotickom, iracionálnom vesmíre, ktorý sa zdá byť bez účelu alebo zmyslu.

Spoločným názorom rôznych variácií existenciálnej filozofie je vnímanie, že život sa javí ako absurdný, zdanlivo bezúčelný a nezmyselný. Napriek zdanlivej absurdite života však existenciálni filozofi tvrdia, že ľudia sú schopní robiť logické rozhodnutia a v konečnom dôsledku definovať vlastný zmysel života.

Podľa existenciálnych mysliteľov je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako dať životu zmysel, prijať ho celým srdcom bez ohľadu na absurdity, ktoré obsahuje. Tento existenciálny prístup je stelesnený v myšlienke Friedricha Nietzscheho „amor fati“ alebo lásky k osudu. Tá sa interpretuje ako pevné, nadšené prijatie všetkých udalostí v živote človeka.

V rámci existencializmu existuje koncepcia absurdného života v iracionálnom svete. Napriek tomu ľudia disponujú úplnou slobodou rozhodovania, čím sa povzniesli nad zásadne absurdné podmienky ľudstva.

Súvisiaci článok: Čo je absurdizmus a prečo ti môže zachrániť život

...

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.