Čo je DCA – priemerovanie investičných nákladov

Priemerovanie dolárových nákladov (DCA – Dollar Cost Averaging) je investičná stratégia. Zahŕňa investovanie pevnej sumy peňazí do určitého aktíva alebo portfólia v pravidelných intervaloch bez ohľadu na jeho aktuálnu trhovú hodnotu a cenu. DCA je populárny investičný prístup, pretože môže pomôcť zmierniť riziko volatility trhu a potenciálne zabezpečiť lepšie dlhodobé výnosy.

V odbornej terminológii možno DCA definovať ako systematický investičný plán, ktorý zahŕňa investovanie pevnej sumy peňazí do určitého aktíva alebo portfólia v pravidelných intervaloch bez ohľadu na trhové podmienky. Cieľom tohto investičného prístupu je znížiť vplyv krátkodobých trhových výkyvov (hore aj dole) na výnosy z investície rozložením investície v čase.

Príklad DCA investície do akcií

Povedzme napríklad, že investor chce investovať 10 000 EUR do konkrétnych akcií. Namiesto toho, aby investoval celú sumu naraz, mohol by sa rozhodnúť investovať 1 000 EUR každý mesiac počas desiatich mesiacov. Týmto spôsobom investor nakupuje akcie za rôzne ceny, čím sa náklady na jeho investíciu spriemerujú. Tento prístup môže pomôcť znížiť vplyv volatility trhu, pretože investor nenakupuje všetky svoje akcie za jeden cenový bod.

Zjednodušene povedané, DCA je spôsob investovania peňazí postupne, a nie naraz. Môže pomôcť znížiť riziko investovania veľkého množstva peňazí v jednom časovom bode, čo môže byť pri poklese trhu riskantné. Investovaním menších súm v priebehu času môže investor využiť výkyvy na trhu a potenciálne dosiahnuť dlhodobo lepšie výnosy.

DCA pre dôchodkové sporenie alebo dlhodobé budovanie majetku

DCA sa často používa na dlhodobé investičné ciele. Ide napríklad o dôchodkové sporenie alebo budovanie majetku v priebehu času. Možno ho použiť pre rôzne investičné nástroje vrátane akcií, bitcoinu, podielových fondov a fondov obchodovaných na burze (ETF). Táto stratégia však nie je stopercentne zaručená a investori by mali pri skúmaní a výbere svojich investícií stále postupovať s náležitou obozretnosťou.

Celkovo môže byť DCA efektívnou investičnou stratégiou pre tých, ktorí chcú investovať dlhodobo a zároveň minimalizovať vplyv volatility trhu na svoje výnosy. Investovaním pevnej sumy peňazí v pravidelných intervaloch môžu investori využiť výkyvy trhu a potenciálne dosiahnuť lepšie výnosy v dlhodobom horizonte.

DCA môžeme vo finále považovať za diverzifikáciu časovania vstupov do pozícií (nákupov). DCA má využitie aj v prípade predaja a znižovania pozície. Priemerujeme predajné príkazy a cenu vystúpenia z pozícií.

...

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.