Zákazy v Singapure – na toto si musíme dávať pozor

Singapur je známy svojimi prísnymi zákonmi a predpismi, ktorých cieľom je udržiavať poriadok a zabezpečiť čistú, bezpečnú a dobre fungujúcu spoločnosť. Prístup tohto mestského štátu k správe vecí verejných zahŕňa niekoľko zákazov, ktoré sa návštevníkom môžu zdať nezvyčajné, ale sú súčasťou singapurského života. Tu je prehľad niektorých významných zákazov v Singapure:

1. Žuvačky

Dovoz a predaj žuvačiek je v Singapure zakázaný, s výnimkou terapeutických, dentálnych alebo nikotínových žuvačiek, ktoré môžu predávať lekárnici a registrovaní lekári. Tento zákaz bol zavedený v roku 1992 s cieľom zachovať čistotu na verejných miestach a zabrániť tomu, aby sa žuvačky nalepili na verejný majetok, napríklad na sedadlá v autobusoch a vlakoch.

Na zákaz žuvačiek v Singapure sme sa podrobnejšie pozreli v tomto článku.

2. Znečisťovanie

Singapur má prísne zákony proti odhadzovaniu odpadkov. Za odhadzovanie odpadkov na verejných miestach hrozia vysoké pokuty a dokonca aj príkaz na verejnoprospešné práce. Národná agentúra pre životné prostredie (NEA) tieto zákony prísne presadzuje, aby sa verejné priestranstvá udržiavali čisté a upravené.

3. Obchodovanie s drogami a ich konzumácia

Singapur presadzuje mimoriadne prísne protidrogové zákony. Obchodovanie s drogami, výroba, dovoz alebo vývoz väčšieho ako stanoveného množstva zakázaných látok môže mať za následok trest smrti. Konzumácia drog môže viesť k dlhým trestom odňatia slobody, vysokým pokutám a palicovaniu. Vláda pravidelne vykonáva testy na drogy u podozrivých osôb a pozitívne testy môžu viesť k trestnému stíhaniu, aj keď ku konzumácii nedošlo v Singapure.

4. Vandalizmus

Zákony o vandalizme sú v Singapure prísne a tento čin môže viesť k prísnym trestom vrátane palicovania, pokút a odňatia slobody. Patria sem nepovolené graffiti, poškodzovanie verejného majetku a dokonca aj lepenie plagátov alebo nálepiek na verejných miestach bez povolenia.

5. Verejná nahota a pornografia

Verejná nahota je v Singapure nezákonná a môže mať za následok pokuty a odňatie slobody. Distribúcia, držba a prístup k pornografickým materiálom sú tiež zakázané, pričom zákony sa uplatňujú voči osobám, u ktorých sa takéto materiály nájdu.

6. Predpisy týkajúce sa fajčenia

Fajčenie v Singapure je regulované, pričom fajčenie je zakázané na všetkých vnútorných verejných miestach, na niektorých vonkajších miestach a v okruhu piatich metrov od väčšiny vchodov do budov. Zakázaný je aj predaj elektronických cigariet a tabaku na šišu. Za nedodržiavanie predpisov môžu porušovatelia čeliť pokutám.

7. Jaywalking (prechod cez cestu na červenú alebo na neoznačených miestach)

Prechádzanie cez cestu na neoznačených miestach alebo proti dopravným značkám sa považuje za jaywalking a v Singapure je nezákonné. Od chodcov sa očakáva, že na bezpečné prechádzanie cez cestu budú používať určené priechody a riadiť sa dopravnými signálmi. Porušovateľom môže byť uložená pokuta.

8. Pľuvanie na verejnosti

Pľuvanie na verejnosti je zakázané a môže viesť k pokutám. Tento zákon je súčasťou úsilia Singapuru o udržiavanie verejnej hygieny a prevenciu šírenia chorôb.

9. Dovoz a predaj elektronických cigariet

Dovoz, distribúcia a predaj elektronických cigariet sú v Singapure zakázané. Je to súčasť komplexného prístupu krajiny ku kontrole tabaku a verejného zdravia.

Singapurské zákony a nariadenia odrážajú jeho záväzok k spoločenskému poriadku, čistote a verejnému zdraviu. Od návštevníkov aj obyvateľov sa očakáva, že budú tieto pravidlá dodržiavať, čo prispieva k vysokej kvalite života, ktorou je Singapur známy. Hoci sa niektoré z týchto zákazov môžu zdať prísne, najmä pre ľudí z krajín s miernejšími predpismi, zohrávajú kľúčovú úlohu pri udržiavaní jedinečnej spoločenskej štruktúry mestského štátu.

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.