W (win) – čo to znamená, slang význam, pôvod

V slangu sa „W“ často používa ako skratka pre „win“ a vyjadruje víťazstvo, úspech alebo pozitívny výsledok v danej situácii.

Ako sa používa slovo W vo vete?

Napríklad, ak niekto povie: „Práve ma v práci povýšili! W!“ vyjadruje tým nadšenie a oslavuje svoj úspech. „W“ sa môže používať aj v množnom čísle vo forme „wins“ na označenie viacerých víťazstiev alebo úspechov.

Význam ďalších slangov a populárnych slov nájdeš TU.

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.