Sú v telefónoch a smartfónoch vzácne kovy?

Väčšina z nás oceňuje výkon a pohodlie, ktoré nám poskytujú naše mobilné telefóny, ale len málokto si uvedomuje vnútornú hodnotu týchto zariadení vďaka rôznym vzácnym kovom, ktoré obsahujú. Tieto kovy, od zlata a striebra až po platinu a paládium, zohrávajú dôležitú úlohu vo funkčnosti našich mobilných zariadení. Tento článok sa zaoberá používaním drahých kovov v mobilných telefónoch a možnosťami zhodnotenia týchto cenných zdrojov.

Úloha drahých kovov v mobilných telefónoch

Vzácne kovy sa v mobilných telefónoch používajú vo veľkej miere vďaka ich vynikajúcej vodivosti, odolnosti voči korózii a vynikajúcej tepelnej odolnosti.

Zlato v mobilných telefónoch

Zlato je vynikajúci vodič a veľmi odolné voči korózii, preto sa používa v malých konektoroch v telefóne, v kolíkoch karty SIM, v mikrofóne a v doske plošných spojov. V priemere môže smartfón obsahovať až 50 miligramov zlata.

...

Striebro v mobilných telefónoch

Striebro je najlepším elektrickým vodičom zo všetkých prvkov. Používa sa v doske plošných spojov a tiež v rádiových vysielačoch vďaka svojej vynikajúcej elektrickej vodivosti.

Paládium v mobilných telefónoch

Paládium sa spolu so striebrom bežne používa vo viacvrstvových keramických kondenzátoroch (MLCC) v mobilných telefónoch. Používa sa aj pri pokovovaní konektorov a v elektródových vrstvách niektorých komponentov.

Platina v mobilných telefónoch

Hoci sa platina nepoužíva tak často ako ostatné drahé kovy, v niektorých telefónoch sa nachádza v malom množstve, najmä v doske plošných spojov.

Ekonomika získavania drahých kovov z mobilných telefónov

Získavanie drahých kovov z mobilných telefónov je rastúcim odvetvím. Ide o proces, ktorý zahŕňa rozobratie telefónu, rozprášenie komponentov a použitie chemických rozpúšťadiel na izoláciu vzácnych kovov. Množstvá vzácnych kovov v jednotlivých telefónoch sú malé, ale v súhrne sú to značné množstvá.

Prečo recyklovať mobilné telefóny na drahé kovy?

Elektronický odpad predstavuje významný environmentálny problém. Recykláciou starých mobilných telefónov sa nielen získavajú cenné materiály, ale znižuje sa aj potreba novej ťažby týchto kovov.

Výzvy pri ťažbe drahých kovov

Proces získavania vzácnych kovov z mobilných telefónov nie je bez problémov. Vyžaduje si pokročilú technológiu a značné množstvo energie. Okrem toho používanie niektorých chemických rozpúšťadiel predstavuje riziko pre životné prostredie a zdravie.

Na záver možno konštatovať, že v mobilných telefónoch sa skutočne nachádzajú vzácne kovy. Aj keď sa množstvo v jednotlivých telefónoch môže zdať zanedbateľné, pri pohľade na globálne meradlo sú tieto čísla ohromujúce. S rastúcou závislosťou od technológií rastie aj význam účinnej recyklácie týchto cenných zdrojov.

...

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.