V budhizme sa pojem bohov líši od tradičného poňatia božstiev, ktoré sa vyskytuje v mnohých iných náboženstvách. Budhizmus je neteistické náboženstvo, čo znamená, že sa netočí okolo uctievania osobného boha alebo bohov stvoriteľov. Namiesto toho budhizmus kladie dôraz na cestu jednotlivca k osvieteniu a realizácii konečnej pravdy.

Budhizmus uznáva existenciu rôznych nebeských bytostí alebo božstiev, ale tie nie sú ústredným bodom náboženstva. Tieto bytosti sa často označujú ako „devy“ alebo „božské bytosti“ a považujú sa za obyvateľov vyšších úrovní existencie v rámci cyklu zrodenia a znovuzrodenia (samsara).

Celý článok o budhizme

Podľa budhistickej kozmológie existuje viacero sfér existencie vrátane nebeských sfér, ľudskej ríše, zvieracej ríše, pekelnej ríše a ďalších. Dévovia žijú v nebeských sférach, kde prežívajú dokonalejšiu existenciu a v porovnaní s ľudskou ríšou sa tešia obrovskému šťastiu.

V budhistickej filozofii sa však aj nebeské sféry považujú za dočasné a podliehajú zákonom karmy a nestálosti. Dévovia, rovnako ako všetky bytosti, sú viazaní kolobehom zrodenia, smrti a znovuzrodenia a podliehajú účinkom svojich činov (karmy).

V budhizme je konečným cieľom dosiahnuť osvietenie (nirvánu) a vymaniť sa z kolobehu samsáry, čím sa prekonajú všetky sféry existencie vrátane nebeských sfér. Budhistická prax sa zameriava na rozvíjanie múdrosti, súcitu a vhľadu s cieľom dosiahnuť oslobodenie od utrpenia a dosiahnuť osvietenie.

Preto hoci budhizmus uznáva existenciu bohov alebo božských bytostí, snaha o osvietenie a ukončenie utrpenia zostáva hlavným učením a cieľom budhistickej cesty.

...

Strýko

Strýko ti so všetkým pomôže a poradí. Prináša informácie zo sveta a rád ti pomôže. Poradí ti s nudou, učením, prezradí zaujímavosti a dá ti možnosť zlepšiť svoj život.