Stručný návod na učenie sa nového jazyka

Učenie sa nového jazyka sa môže zdať náročné, ale záleží na tom, koľko času mu venuješ a koľko slovíčok poznáš. Na to, aby sa človek naučil plynule hovoriť, potrebuje niekoľko stoviek hodín štúdia a slovnú zásobu v rozsahu približne 2000 až 3000 slov. Jazyk sa však môžeš naučiť rýchlo, ak budeš popri jazykovej metóde alebo hodinách používať aj niektoré ďalšie techniky.

Najlepšie a najefektívnejšie využitie času pri učení sa jazyka predstavujú flash karty. Využívaj svoj voľný čas na rýchle testy, opakovanie slovíčok dve minúty denne, čo je 3000 slov za rok. Čítanie materiálov, ako sú časopisy alebo online články o tvojich záujmoch, ti pomôže rýchlo si osvojiť slovnú zásobu a frázy. Zvukové zložky sú nevyhnutné a videá, hudba alebo filmy a sierály ti pomôžu zoznámiť sa s novou slovnou zásobou a čerstvým obsahom každý deň. Každodenný kontakt s jazykom, aj keď len na desať minút, je nevyhnutný. Spolupráca s inými ľuďmi môže poskytnúť okamžitú spätnú väzbu a interaktivitu, ktorú z kníh alebo mobilnej aplikácie nezískaš.

Uplatňovaním rôznych techník pri učení sa jazykov sa môžeš učiť efektívnejšie bez toho, aby ti pribudol ďalší čas k tvojmu už aj tak nabitému programu. Nezabudni sledovať cieľ, či už ho označíš konkrétnym číslom alebo dátumom, alebo nie.

...

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.