Skutočná váha šťastia v podnikaní: Pochopenie jeho významu

Keď premýšľame o úspešných podnikateľoch, často ich úspech pripisujeme tvrdej práci, talentu a odhodlaniu. Hoci sú tieto vlastnosti dôležité, vo svete podnikania zohráva významnú úlohu aj kúsok šťastia. Pravdou je, že aj tí najšikovnejší a najusilovnejší podnikatelia môžu zažiť neúspech, zatiaľ čo tí s menším talentom alebo znalosťami môžu niekedy naraziť na úspech.

Jedným z príkladov významu šťastia v podnikaní je príbeh spoločnosti Slack (aplikácia na komunikáciu tímov). V roku 2009 Stewart Butterfield, zakladateľ spoločnosti Slack, pôvodne vytvoril videohru s názvom Glitch. Hra však nebola úspešná a Butterfield a jeho tím ju museli odstaviť. V dôsledku toho im zostal komunikačný nástroj, ktorý vyvinuli vo vlastnej réžii na podporu hry. Z tohto nástroja sa nakoniec stal Slack, komunikačná platforma, ktorú dnes používajú milióny ľudí na celom svete.

Butterfield nemal v úmysle vytvoriť komunikačný nástroj; bol to šťastný vedľajší produkt jeho neúspešnej hry. Avšak práve to, že si uvedomil potenciál tohto nástroja a bol ochotný zmeniť smerovanie, viedlo nakoniec k vytvoreniu úspešného biznisu.

Môžeme si predstaviť surfera. Skúsený surfer môže dopádlovať k oceánu a nastaviť sa tak, aby chytil vlnu, ale nad samotnými vlnami nemá kontrolu. Niekedy sú vlny dokonalé a surfer na nich môže s ľahkosťou jazdiť. Inokedy sú vlny rozbúrené a surfer sa môže zošmyknúť alebo má problém udržať sa na hladine. Šťastie je ako vlny – nedá sa ovplyvniť, ale môže mať významný vplyv na výsledok.

Je dôležité uvedomiť si úlohu šťastia v podnikaní a nenechať sa odradiť neúspechmi alebo zlyhaniami. Niekedy sa môžu pokaziť aj tie najlepšie plány a úspech môže prísť z nečakaných strán. Hoci tvrdá práca a odhodlanie sú dôležité, pri dosahovaní úspechu môže zohrávať významnú úlohu aj šťastie. Preto maj oči otvorené, buď otvorený novým príležitostiam a v prípade potreby buď pripravený zmeniť smer. Týmto spôsobom budeš lepšie vybavený na to, aby si sa mohol plaviť na vlnách šťastia a nájsť úspech v neustále sa meniacom svete podnikania, biznisu a ekonomiky.

Strýko

Strýko Libertarián je človek, ktorý ti so všetkým pomôže a poradí. Prináša informácie zo sveta a rád ti pomôže. Poradí ti s nudou, učením, prezradí zaujímavosti a dá ti možnosť zlepšiť svoj život.