Quiet Quitting – čo to znamená, slang význam, pôvod

Tichý odchod, známy aj ako tichá výpoveď alebo skrytá výpoveď, označuje situáciu, keď sa niekto odpojí alebo stiahne zo svojej práce alebo povinností bez toho, aby výslovne vyjadril svoju nespokojnosť alebo úmysel odísť. Zahŕňa zamestnancov, ktorí sa emocionálne alebo mentálne odpútajú od svojej práce, pričom zostávajú fyzicky prítomní.

Ako niekto „potichu odíde“?

Namiesto otvorenej výpovede alebo hľadania nového zamestnania môžu jednotlivci praktizujúci tichý odchod postupne znižovať svoje úsilie, motiváciu alebo angažovanosť v práci. Môžu sa vyhýbať prijímaniu nových projektov, minimalizovať svoje interakcie s kolegami a prejavovať nedostatok nadšenia alebo iniciatívy. Táto neangažovanosť sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi, napríklad zníženou produktivitou, zvýšenou absenciou alebo poklesom kvality práce.

Tichý odchod často pramení z pocitu rozčarovania, frustrácie alebo nedostatočného naplnenia na pracovisku. Zamestnanci môžu vnímať svoje úsilie ako nedocenené, pociťovať nespokojnosť s pracovným prostredím alebo vedením alebo pociťovať nesúlad medzi svojimi osobnými hodnotami a hodnotami organizácie. Namiesto toho, aby sa s týmito problémami priamo konfrontovali alebo hľadali riešenie, rozhodnú sa pre tiché odlúčenie.

Význam ďalších slangov a populárnych slov nájdeš TU.

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.