Prečo v Bratislave nie je metro?

Bratislava, hlavné mesto Slovenska, je jedným z mála hlavných miest v Európe, ktoré nemá metro. Absencia metra v Bratislave je téma, o ktorej sa diskutuje už roky a mnohí ľudia sa pýtajú, prečo také významné mesto nemá efektívny a spoľahlivý systém podzemnej dopravy.

Jedným z hlavných dôvodov, prečo v Bratislave nie je metro, je relatívne malá rozloha mesta. Bratislava s približne 450 000 obyvateľmi nie je v porovnaní s inými hlavnými mestami v Európe veľkým mestom, čo znamená, že dopyt po systéme metra nemusí byť taký veľký ako v iných mestách.

Metro nie je v Bratislave aj kvôli geografii

Ďalším dôvodom, prečo v Bratislave neexistuje systém metra, je geografia mesta. Bratislava sa nachádza na brehu rieky Dunaj a terén v meste je kopcovitý s množstvom úzkych ulíc a uličiek. Vybudovanie metra v takomto náročnom prostredí býva nákladné a technicky náročné. Bolo by treba rozsiahle výkopy a razenie tunelov.

Okrem toho by náklady na vybudovanie systému metra v Bratislave boli vysoké. Slovensko je relatívne malá krajina a vláda nemusí mať dostatok zdrojov na financovanie takého veľkého infraštruktúrneho projektu. Okrem toho mesto už má sieť autobusov a električiek, ktoré slúžia väčšine obyvateľov a sú cenovo dostupnejšou možnosťou dopravy.

Okrem toho je v Bratislave dobrá MHDčka

Napriek absencii metra je systém verejnej dopravy v Bratislave relatívne efektívny a cenovo dostupný. Mesto má rozsiahlu autobusovú a električkovú sieť, ktorá pokrýva väčšinu častí mesta a okolia. Okrem toho vláda investovala do modernizácie existujúcej dopravnej infraštruktúry, napríklad do modernizácie električiek a autobusov a zlepšenia kvality ciest.

Absenciu systému metra v Bratislave možno pripísať kombinácii viacerých faktorov vrátane malej rozlohy mesta, náročnej geografie a vysokých nákladov na výstavbu. Existujúca sieť autobusov a električiek v meste však poskytuje spoľahlivé a efektívne dopravné prostriedky, takže potreba systému metra nie je taká naliehavá.

Geniálne video a dokument o metre v Bratislave

...

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.