Prečo máme päť prstov? Prečo nie 3, 7 alebo 9?

V knihe Neila Shubina „Your Inner Fish“ sa podrobne rozoberá história 5 prstov. Anatomická stavba končatín (plutiev) sa u rýb zrejme vyvinula ešte pred vznikom suchozemských živočíchov a postupovala podľa schémy 1 kosť, 2 kosti, veľa kostí, pričom od proximálnej po distálnu končila 5 kosťami. Takže ľudia majú 1 kosť v ramene (ramenná kosť), 2 kosti v predlaktí (vretenná a lakťová kosť), zápästie s mnohými kosťami a potom 5 číslic. Tento model sa do značnej miery zachoval počas stoviek miliónov rokov evolúcie.

Takže 5 lúčov v rybej plutve existovalo dávno pred tým, ako vzniklo niečo, čo by sa dalo nazvať „rukou“.

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.