Samovražda je zbabelý únik. Krátko po tomto výroku si vytiahol krabičku 20 cigariet a viac ako polku vyfajčil za desať minút. Porovnávať samovraždu s fajčením sa teraz môže zdať prehnané; primárne tento príklad slúži na zdôraznenie rozporu a spôsobu, akým spoločenská podmienenosť skreslila naše perspektívy. Každý vie, že fajčenie zabíja. Jedinci, ktorí fajčia, si veľmi dobre uvedomujú, že sa zapájajú do smrteľnej hry podobnej ruskej rulete. Napriek tomu sa tento problém alebo škody, ktoré môže spôsobiť, málokedy uznávajú alebo berú vážne.

Na druhej strane, jednotlivci, ktorí sa zaoberajú myšlienkami na samovraždu, sú okamžite kategorizovaní ako duševne chorí a sú vyzývaní, aby okamžite vyhľadali pomoc. Postoje proti fajčeniu sú neustále posilňované médiami a zákonmi. Paradoxne sa fajčenie často vykresľuje ako „cool“. Pôvod tohto zobrazovania možno vystopovať v médiách.

Fajčenie v minulosti ako bežný zvyk

...

V minulosti bolo fajčenie bežným zvykom, ľudia jednoducho fajčili a nevšímali si jeho škodlivé účinky. Preto keď sa fajčenie zobrazovalo vo filmoch, bolo to len odrazom spoločenských noriem. Nakoniec to však malo vlnový účinok. Herci začali fajčiť, ich fanúšikovia ich nasledovali a potom herci napodobňovali fajčiarov, čím sa vytvoril cyklus, v ktorom život napodobňuje umenie a naopak. Reklama na tabak bola legálna a cigarety sa intenzívne predávali.

V 60. rokoch 20. storočia si však ľudia začali všímať smrteľnú súvislosť medzi fajčením a smrťou. Toto uvedomenie viedlo k zníženiu reklamy na tabak a zvýšeniu počtu kampaní proti fajčeniu. Napriek vládnemu postoju proti fajčeniu to však nemalo výrazný vplyv na jeho zobrazovanie vo filmoch.

Prečo? V 70. rokoch 20. storočia začal byť populárny archetyp antihrdinu (anithero). Bolo len príhodné, že tieto rebelské postavy boli často zobrazované s cigaretou. Svedčilo to o finančnej motivácii tohto trendu. Keďže priama reklama bola teraz obmedzená, tabakové spoločnosti začali platiť vysoké sumy produkčným štúdiám za umiestnenie značky. Vďaka týmto lukratívnym zmluvám sa v mnohých filmoch vrátane Supermana 2 a filmu o Jamesovi Bondovi objavili konkrétne značky cigariet.

Dary od tabakových firiem

Tabakové spoločnosti tiež poskytovali dary, ako napríklad cigarety v hodnote 5000 dolárov, ktoré v roku 1984 poskytla spoločnosť American Tobacco na natáčanie Policajt z Beverly Hills. Trend platenia za umiestňovanie produktov na obrazovke bol nakoniec zakázaný v Austrálii v roku 1992 a v USA v roku 1998. Ale aj keď je fajčenie na historickom minime a jeho zobrazovanie vo filmoch stagnuje, musí byť v hre ešte jeden faktor.

Masívne kampane proti fajčeniu v 70. až 90. rokoch paradoxne spôsobili, že fajčenie sa javilo ako rebelské, a teda cool. Teraz bolo fajčenie formou protestu proti establišmentu a mladí ľudia to považovali za príťažlivé. Začali napodobňovať svojich obľúbených antihrdinov a vláda tento trend využila prostredníctvom vysokého zdanenia cigariet.

Mnohí ľudia začali fajčiť zo zvedavosti. Pokračovanie primárne spôsobuje návyková povaha nikotínu. Na svete podľa odhadov fajčí 1,1 miliardy ľudí na celom svete. Je to kolobeh života, ktorý napodobňuje život a ktorý je podporovaný vykresľovaním fajčenia ako „cool“.

Fajčenie elektronických cigariet a vape

Ako sa rozvíja diskusia o fajčení, na scénu vstúpil vaping – elektronické cigarety. Pôvodne bolo navrhnuté tak, aby pomohlo dospelým prestať fajčiť postupným znižovaním dávky nikotínu, ale ako efektívnejšie sa ukázalo zacielenie na novú demografickú skupinu: deti. Vapovanie majú a mladí ľudia veľmi dostupné a často prehrávajú voči jeho návykovej povahe. Nie je to chyba detí alebo ich rodičov, ale vlády a tabakových spoločností, ktoré uprednostňujú zisky pred etikou. (Firmy z profitu z predaja a vlády z profitu z vysokých spotrebných daní)

Vyvstáva teda otázka, prečo nezakázať fajčenie a vapovanie, ak sú také škodlivé? Odpoveďou sú jednoducho peniaze. Toto odvetvie prináša mnohým osobám značné príjmy. Za svoje zdravie si ale každý zodpovedá sám, a zákaz cigariet, ako aj iných vecí spôsobí zbytočnú kriminalitu, čierny trh, násilie a možno aj prínos nových fajčiarov, pre ktorých to bude ešte viac rebelské a adrenalínové.

...

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.