Kvantitatívne uvoľňovanie QE – ako funguje, výhody a nevýhody, dôvod inflácie

Kvantitatívne uvoľňovanie (QE), ktoré sa často skloňuje vo finančných správach a ekonomických diskusiách, je nástroj centrálnej banky určený na stimuláciu ekonomiky. Ako však v skutočnosti funguje?

Definícia a základy

Kvantitatívne uvoľňovanie je nekonvenčná menová politika, pri ktorej centrálna banka nakupuje štátne cenné papiere alebo iné cenné papiere na trhu. Cieľom? Zvýšiť ponuku peňazí, znížiť úrokové sadzby a podporiť hospodársky rast.

História kvantitatívneho uvoľňovania

Verte či nie, kvantitatívne uvoľňovanie nie je nový koncept. Jeho korene siahajú hlboko do hospodárskej histórie a jeho počiatky možno vystopovať v Japonsku v 90. rokoch 20. storočia, ktoré zápasilo s deflačnými tlakmi.

Mechanizmus kvantitatívneho uvoľňovania

Tento nástroj nie je ani zďaleka jednoduchý, a aby sme pochopili, ako kvantitatívne uvoľňovanie funguje, musíme preniknúť do jeho zložitostí.

Úloha centrálnej banky

Základom kvantitatívneho uvoľňovania sú centrálne banky, ako napríklad Federálny rezervný systém v USA alebo Európska centrálna banka. Nakupujú aktíva, zvyčajne štátne dlhopisy, čím priamo vlievajú peniaze do finančného systému.

Nákup a predaj dlhopisov

Táto časť je jednoduchá ako facka. Centrálne banky nakupujú dlhopisy od bánk, čím im poskytujú hotovosť. Tým sa zvyšujú rezervy bánk, čo im umožňuje poskytovať viac úverov, z čoho profituje celá ekonomika.

Vplyv na ponuku peňazí

Keď centrálne banky nakupujú aktíva, v podstate vytvárajú peniaze. Táto novovytvorená hotovosť zvyšuje ponuku peňazí, čím znižuje úrokové sadzby.

Ako kvantitatívne uvoľňovanie ovplyvňuje hospodárstvo

Vlnový efekt kvantitatívneho uvoľňovania je rozsiahly a dotýka sa rôznych sektorov hospodárstva.

...

Stimulovanie hospodárskeho rastu

Keď je v obehu viac peňazí a úrokové sadzby sú nižšie, podniky a spotrebitelia si častejšie požičiavajú a míňajú. Tento tanec dolárov môže naštartovať spomalené hospodárstvo.

Zníženie úrokových sadzieb

Zvýšením ponuky peňazí a nákupom štátnych dlhopisov tlačí QE na zníženie výnosov týchto dlhopisov, čo vedie k zníženiu úrokových sadzieb vo všetkých oblastiach.

Zvyšovanie cien aktív

Keď úrokové sadzby klesajú, ostatné aktíva, ako napríklad akcie a nehnuteľnosti, sa stávajú atraktívnejšími, čo vedie k rastu ich cien.

Časté otázky o kvantitatívnom uvoľňovaní

Čím sa kvantitatívne uvoľňovanie líši od bežnej menovej politiky?

Hoci oba nástroje používajú centrálne banky, kvantitatívne uvoľňovanie sa zameriava na nákup aktív s cieľom priamo ovplyvniť dlhodobé úrokové sadzby, zatiaľ čo bežná menová politika zvyčajne zahŕňa úpravy krátkodobých sadzieb.

Čo je hlavným cieľom QE?

Hlavným cieľom QE je stimulovať ekonomiku, najmä v čase recesie alebo keď tradičné nástroje menovej politiky strácajú účinnosť.

Ako môže QE viesť k inflácii?

Ak sa ponuka peňazí zvyšuje príliš rýchlo a dopyt s ňou nedrží krok, ceny môžu rásť, čo vedie k inflácii.

Existujú riziká spojené s QE?

Určite. Medzi potenciálne riziká patria bubliny na trhu aktív, zvýšenie nerovnosti a prílišná závislosť od menovej politiky.

Bolo QE v minulosti úspešné?

Úspešnosť QE sa líši. Na miestach, ako boli USA po roku 2008, pomohlo stabilizovať ekonomiku, ale nie je to univerzálne riešenie.

Môže sa krajina pri zabezpečovaní hospodárskej stability spoliehať výlučne na QE?

Nie. QE je len jedným z nástrojov v súbore ekonomických nástrojov. Dôležitý je vyvážený prístup zahŕňajúci fiškálne politiky.

...

Zhrnutie

Hoci je QE silný nástroj s hmatateľnými prínosmi, nie je bez problémov. Správne pochopenie fungovania kvantitatívneho uvoľňovania je pre tvorcov politík aj verejnosť kľúčové, pretože zabezpečuje jeho rozumné a efektívne využívanie.

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.