Innit – čo to znamená, slang význam, pôvod

„Innit“ je britský anglický slangový výraz a populárny výraz na sociálnych sieťach, ktorý je skratkou slovného spojenia „isn’t it“ alebo „is it not“.

Aký je pôvod slova Innit?

Pôvod výrazu „innit“ možno vystopovať až ku Cockney rýmovanému slangu, tradičnej forme anglického slangu pochádzajúcej z londýnskeho East Endu. V cockney rýmovanom slangu sa frázy nahrádzajú rýmovanými slovami alebo výrazmi, čím sa vytvára kódovaný jazyk. V tomto prípade je „innit“ skrátená forma „isn’t it“, ktorá sa rýmuje so slovom „initiate“ alebo „init“, čím vznikol tento slangový výraz.

Ako sa Innit používa v sociálnych médiách?

Výraz „innit“ sa v sociálnych médiách zvyčajne používa ako tagová otázka alebo spôsob, ako od poslucháča získať potvrdenie alebo súhlas. Často sa pridáva na koniec výroku, aby sa zmenil na otázku. Napríklad: „Je pekný deň, innit?“ (čo znamená „Je pekný deň, však?“), „Pôjdeš s nami, však?“. (vo význame „Idete s nami, však?“)

Okrem hľadania potvrdenia sa „innit“ môže používať aj ako výplň alebo spôsob vytvorenia pocitu spolupatričnosti alebo známosti v neformálnych rozhovoroch. Bežne sa používa v bežnej reči, najmä v komunitách vo Veľkej Británii. Je dôležité poznamenať, že používanie „innit“ je špecifické pre britský slang a v iných anglicky hovoriacich oblastiach sa nemusí bežne používať.

„Innit“ si získal popularitu na sociálnych sieťach vďaka svojej schopnosti vystihnúť podstatu neformálnej a príbuzenskej komunikácie. Platformy sociálnych médií prekvitajú v podporovaní pocitu spojenia a autenticity medzi používateľmi a „innit“ prispieva k tejto atmosfére. Vďaka jednoduchosti a neformálnosti tohto výrazu sa dá ľahko prispôsobiť rôznym kontextom a témam, čo z neho robí prístupný a široko používaný výraz. Okrem toho jeho používanie v popkultúre, napríklad v hudobných textoch a filmoch, ešte viac prispelo k jeho popularite a rozšíreniu na platformách sociálnych médií.

Význam ďalších slangov a populárnych slov nájdeš TU.

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.