Ick – čo to znamená, slang význam, pôvod

„Ick“ je slangový výraz, ktorý sa bežne používa na označenie pocitu odporu alebo averzie voči niečomu alebo niekomu.

Čo znamená dostať „ick“?

„Ick“ sa môže používať na vyjadrenie pocitu nepohody alebo nepríjemného pocitu, najmä v spoločenskom alebo romantickom kontexte.

Ak napríklad niekto zažije nepríjemnú alebo nepríjemnú interakciu s niekým, s kým chodí alebo o koho má záujem, môže povedať, že má voči tejto osobe pocit „ick“. Prípadne, ak niekoho odpudzuje určité jedlo alebo vôňa, môže povedať, že z toho má „ick“.

Výraz „ick“ sa často používa hravým alebo odľahčeným spôsobom a nepovažuje sa za urážlivý alebo vulgárny. Vo všeobecnosti sa používa na vyjadrenie subjektívneho pocitu nepohodlia alebo odporu a nemusí nevyhnutne odrážať žiadne objektívne alebo faktické informácie o opisovanej veci alebo osobe.

Význam ďalších slangov a populárnych slov nájdeš TU.

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.