Federalizmus – význam, definícia, výhody, nevýhody, riziká

Federalizmus označuje teóriu alebo obhajobu používania federálnych princípov na rozdelenie právomocí medzi členské jednotky a spoločné inštitúcie. Zjednodušene povedané, federalizmus je metóda politickej organizácie, ktorá spája jednotlivé štáty alebo iné politické subjekty v rámci väčšieho politického systému, pričom každému subjektu umožňuje zachovať si vlastnú autonómiu.

Na rozdiel od unitárneho štátu je suverenita vo federálnych politických poriadkoch viac decentralizovaná, zvyčajne medzi najmenej dvoma úrovňami, čo umožňuje jednotkám na každej úrovni disponovať konečnou právomocou a schopnosťou riadiť sa v konkrétnych oblastiach záujmu. Občania sú preto viazaní politickými povinnosťami a ich práva sú chránené dvoma riadiacimi orgánmi.

Federalistické rozdelenie moci

Rozdelenie moci medzi členskú jednotku a ústredný orgán sa môže líšiť. Vo všeobecnosti má ústredný orgán právomoc v oblasti obrany a zahraničnej politiky, zatiaľ čo členské jednotky môžu mať aj úlohy na medzinárodnej scéne. Rozhodovacie orgány v rámci členských jednotiek sa môžu zúčastňovať aj na rozhodovacích procesoch ústredného orgánu.

Federálne systémy sa vyznačujú politickými princípmi, ktoré zdôrazňujú význam vyjednávania a dohodnutej koordinácie medzi viacerými mocenskými centrami. Vyzdvihujú výhody rozptýlených centier moci ako prostriedku ochrany individuálnych a miestnych slobôd.

Tieto federálne systémy vyžadujú, aby sa zásadné politiky formulovali a realizovali prostredníctvom vyjednávani. Tým sa zabezpečí, že všetci členovia budú mať možnosť podieľať sa na rozhodovaní a realizácii.

...

Filozofický záujem

V poslednom čase došlo k prudkému nárastu filozofického záujmu o federalizmus. Bol spôsobený obnovením politickej pozornosti a odporu voči konkrétnym prípadom federalizmu.

Empirické zistenia tiež osvetlili potrebné a legitímne základy stability a dôvery občanov vo federálne politické usporiadanie. Filozofické príspevky sa zaoberali výzvami a príležitosťami, ktorým čelia rôzne krajiny. Napríklad Kanada, Austrália, Európa, Rusko, Irak, Nepál, Etiópia a Nigéria.

Tieto krajiny hľadali federálne usporiadania ako životaschopné riešenia na vyrovnanie sa s rozdielmi medzi rôznorodým obyvateľstvom. To je často rozdelené etnickými alebo kultúrnymi rozkolmi, pričom sa usilovali o spoločný demokratický politický poriadok.

Dokonca aj v Českej Republike nájdeme federalistov, ktorí by chceli ČR ako federálny štát Čiech, Moravy a Sliezska.

Strýko

Strýko ti so všetkým pomôže a poradí. Prináša informácie zo sveta a rád ti pomôže. Poradí ti s nudou, učením, prezradí zaujímavosti a dá ti možnosť zlepšiť svoj život.