Symbolizmus – význam, definícia, výhody, nevýhody, riziká

Symbolizmus, odvodený od slova „symbol“, sa vzťahuje na pojem, že veci môžu predstavovať alebo naznačovať iné veci. Napríklad červená farba nepredstavuje len samu seba, ale môže tiež vyvolávať pocity vášne, lásky alebo oddanosti. Môže symbolizovať krv alebo označovať signál „stop“ na semafore. Význam červenej farby môže byť v podstate subjektívny a závisí od individuálnej interpretácie.

V oblasti literárneho umenia je symbolizmus prostriedok, ktorý využíva symboly v literárnom diele. Symbol môže mať podobu slova, predmetu, deja, postavy alebo pojmu, ktorý stelesňuje a vyvoláva ďalšie vrstvy významu a zmyslu. Báseň Roberta Frosta „Oheň a ľad“ ilustruje použitie symboliky na vyjadrenie potenciálnej skazy sveta.

V básni oheň symbolizuje ničivé a stravujúce emócie, ako je žiarlivosť, túžba po moci, hnev a impulzívnosť. Na druhej strane ľad symbolizuje deštruktívne a zadržiavajúce emócie, ako sú nenávisť, ľahostajnosť, osamelosť a izolácia. Hoci doslovné významy ohňa a ľadu naznačujú ich deštruktívne schopnosti, báseň nadobúda hlbší zmysel a význam práve prostredníctvom symboliky.

...

Stojí za zmienku, že spisovatelia využívajú rôzne druhy symboliky na sprostredkovanie významu svojim čitateľom, čo umožňuje jednotlivým čitateľom vytvoriť si vlastnú interpretáciu a objaviť osobný význam. Rôzne typy symbolov vytvárajú pre čitateľov rôzne účinky, čo v konečnom dôsledku zvyšuje ich zážitok z literatúry.

Jedným z typov symboliky sú emócie, ktoré v čitateľoch vyvolávajú emocionálne reakcie, čo im umožňuje zapojiť sa do deja a postáv na hlbšej úrovni. Symbolizmus vytvára aj obrazotvornosť, poskytuje vizuálne prvky, ktoré pomáhajú pochopiť zložité literárne témy. To pomáha spisovateľom vyhnúť sa prílišnému spoliehaniu sa na samotný jazyk pri sprostredkovaní významu.

Symboly môžu vytvárať tematické spojenia v rámci jedného diela a v rámci celej literatúry, čím podporujú lepšie pochopenie umeleckej formy. Môžu predstavovať rôzne atribúty postáv v doslovnom aj prenesenom zmysle, čo umožňuje čitateľom identifikovať vlastnosti postáv a pochopiť ich konanie.

Symbolizmus navyše umožňuje spisovateľom sprostredkovať hlbší význam, poskytuje čitateľom viacvrstvové porozumenie a umožňuje každému jednotlivcovi nájsť v literárnom diele vlastný význam. Pri každom kontakte s textom môžu čitatelia objaviť nové úrovne významu a osobnej interpretácie.

Strýko

Strýko ti so všetkým pomôže a poradí. Prináša informácie zo sveta a rád ti pomôže. Poradí ti s nudou, učením, prezradí zaujímavosti a dá ti možnosť zlepšiť svoj život.