Radikalizmus, radikál – význam, definícia, výhody, nevýhody, riziká

Pojem „radikalizmus“ je odvodený od latinského slova „Radix“ alebo „radicalis“, čo v preklade znamená „koreň“.

Pôvodne radikalizmus znamenal spojenie alebo vzťah ku koreňu. Donedávna sa výraz „radikálny“ používal na označenie koreňov niečoho, napríklad koreňa choroby, koreňa problému alebo koreňa všetkého zla.

Neskôr sa výraz „radikálny“ začal používať v prenesenejšom význame na označenie niečoho základného alebo podstatného. V tomto kontexte byť radikálny znamená smerovať k pôvodu, podstatnému alebo základnému. Inými slovami, byť radikálny znamená byť dôkladný alebo komplexný.

...

V politickom diskurze radikalizmus predstavuje presvedčenie alebo konanie jednotlivcov, skupín alebo organizácií, ktoré presadzujú komplexnú sociálnu a/alebo politickú reformu s cieľom realizovať alternatívnu víziu spoločnosti. Podľa radikálov musí spoločnosť prejsť významnými zmenami, ktoré sa dajú dosiahnuť len revolučnými prostriedkami. Preto sa radikáli často spájajú s extrémnymi zmenami a odchýlkami od normy.

Je dôležité poznamenať, že radikalizmus prvýkrát vstúpil na politickú scénu v Anglicku koncom 18. storočia. Charles James Fox v roku 1797 vyzval na „radikálnu reformu“. Túto reformu považoval za zásadnú, uskutočňujúcu zmeny v samotných koreňoch systému, najmä tým, že presadzoval všeobecné volebné právo žien.

V súčasnom politickom používaní sa pojmy „radikalizmus“ alebo „radikál“ môžu používať pre tých, ktorí sa nachádzajú na oboch koncoch politického spektra. Spájajú sa s politickými názormi, postupmi a politikou extrémnych zmien a obhajujú extrémne opatrenia na zachovanie alebo obnovenie politického stavu. Prvé z týchto spojení, pochádzajúce z Foxovho použitia, sa spája s liberálnou politikou, ktorej ide o zmenu. Druhé sa spája s konzervatívnou politikou, ktorej ide o tradíciu.

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.