Postpozitivizmus – význam, definícia, výhody, nevýhody, riziká

Postpozitivizmus je vo svojej podstate filozofický postoj. Uznáva, že hoci sa k objektívnej pravde možno priblížiť, nikdy ju nemožno úplne, definitívne poznať. To je v protiklade s tradičným pozitivistickým názorom, ktorý tvrdí, že absolútnu pravdu možno objaviť pomocou vedeckých metód.

Jadrové princípy postpozitivizmu

 1. Kritický realizmus: Presvedčenie, že realita existuje, ale možno ju len nedokonale uchopiť.
 2. Teoreticky podmienená pozorovateľnosť: Všetky pozorovania sú ovplyvnené teoretickými perspektívami.
 3. Falibilita: Poznanie je vždy chybné a nikdy nie je absolútne.
 4. Dialektický kritický realizmus: Realita je viacvrstvová a nie je bezprostredne pozorovateľná.

Historické pozadie

Korene pozitivizmu

Pozitivizmus vznikol koncom 19. storočia a zdôrazňoval empirické a vedecké metódy skúmania. Myslitelia ako Auguste Comte verili v silu vedy odhaliť absolútne pravdy.

Prechod k postpozitivizmu

S blížiacim sa 20. storočím však mnohí začali spochybňovať istoty, ktoré ponúkal pozitivizmus. Nedostatky a obmedzenia pozitivistického prístupu viedli k zrodu postpozitivizmu.

...

Kľúčoví myslitelia a ich prínos

Vplyvní postpozitivistickí myslitelia

Mená ako Thomas Kuhn, Karl Popper a Willard Quine vystupujú do popredia, keď hovoríme o postpozitivizme. Títo myslitelia svojimi spismi a argumentmi formovali postpozitivistickú filozofiu.

Jich hlavné argumenty

 • Kuhn: Zdôrazňoval význam vedeckých revolúcií a zmeny paradigmy.
 • Popper: Predstavil myšlienku falzifikovateľnosti, pričom zdôraznil, že teórie nemožno dokázať, ale možno ich vyvrátiť.
 • Quine: Argumentoval proti rozlišovaniu medzi analytickými a syntetickými výrokmi a zaviedol holistický prístup.

Postpozitivizmus v rôznych disciplínach

V spoločenských vedách

Postpozitivizmus umožnil sociálnym vedcom prijať flexibilnejší a diferencovanejší prístup, ktorý uznáva vplyv kultúry, spoločnosti a individuálnej subjektivity.

V prírodovedách

Postpozitivizmus aj v oblastiach, ako je fyzika a biológia, spochybnil myšlienku pevných, nemenných právd a presadzoval otvorenejšie chápanie.


Porovnanie postpozitivizmu a pozitivizmu

Rozdiely

 • Prístup k pravde: Zatiaľ čo pozitivisti veria v absolútne pravdy, postpozitivisti tvrdia, že pravdy sú predbežné.
 • Metódy výskumu: Pozitivisti uprednostňujú kvantitatívne metódy, kým postpozitivisti sa nevyhýbajú ani kvalitatívnym metódam.
 • Rola výskumníka: V postpozitivizme sa uznáva a zohľadňuje subjektivita výskumníka.

Podobnosti

 • Vierka v realitu: Pozitivizmus aj postpozitivizmus veria v objektívnu realitu, hoci ich prístup k jej chápaniu sa líši.

Metodologické dôsledky

Výskumné metódy podľa postpozitivizmu

Vzhľadom na princípy postpozitivizmu majú výskumné metódy tendenciu byť pluralistické, čo umožňuje viacero spôsobov interpretácie údajov a pochopenia javov.

Ako sa líšia od pozitivistických metód

Kým pozitivisti uprednostňujú kvantitatívne údaje, postpozitivisti uznávajú hodnotu kvalitatívnych údajov, pretože chápu, že niektoré pravdy nemožno zachytiť len pomocou čísel.


Kritika a kritiky

Hlavné kritiky voči postpozitivizmu

Kritici často tvrdia, že postpozitivizmus je príliš relativistický, takže je ťažké stanoviť nejaké pevné závery. Spochybňujú jeho praktickú použiteľnosť v reálnych scenároch.

Postpozitivistické reakcie

Postpozitivisti na svoju obhajobu tvrdia, že ich prístup ponúka komplexnejšie a ucelenejšie chápanie, berúc do úvahy viaceré perspektívy a interpretácie.


Budúcnosť postpozitivizmu

Predikcie a očakávania

Ak sa stierajú hranice medzi disciplínami a interdisciplinárne štúdie získavajú na popularite, očakáva sa, že flexibilný prístup postpozitivizmu získa ešte väčší význam.

Aktuálne trendy

Postpozitivistické princípy sa čoraz viac integrujú do rôznych výskumných metodík, čo znamená ich rastúcu akceptáciu a vplyv.


Časté otázky o postpozitivizme

...

Čím sa postpozitivizmus líši od konštruktivizmu?

Konštruktivizmus verí, že realita je konštruovaná ľudským vnímaním a sociálnymi skúsenosťami, zatiaľ čo postpozitivizmus pripúšťa objektívnu realitu, ale tvrdí, že naše chápanie reality je vždy nedokonalé.

Je postpozitivizmus proti vede?

Nie, postpozitivizmus nie je proti vede. Len naznačuje, že vedecké zistenia sú vždy otvorené revízii a reinterpretácii.

Prečo je postpozitivizmus významný v modernom výskume?

Jeho význam spočíva v uznaní obmedzení empirickej vedy a dôležitosti zohľadnenia viacerých perspektív a interpretácií.

Môžu postpozitivizmus a pozitivizmus vo výskume koexistovať?

Áno, mnohí výskumníci integrujú oba prístupy a využívajú postpozitivistické princípy na doplnenie a obohatenie pozitivistických metód.

Aké sú hlavné kritiky postpozitivizmu?

Kritici často považujú postpozitivizmus za príliš relativistický a spochybňujú jeho praktickú použiteľnosť v reálnych situáciách.

Aký prínos majú postpozitivistické metódy pre kvalitatívny výskum?

Uznávaním hodnoty subjektívnych skúseností a interpretácií poskytuje postpozitivizmus robustný rámec pre kvalitatívny výskum.


Zhrnutie

Postpozitivizmus ako filozofický postoj poskytuje osviežujúcu perspektívu a vyzýva nás, aby sme spochybnili istoty, ktoré často považujeme za samozrejmé. Hoci má svojich kritikov, jeho rastúci vplyv v rôznych disciplínach znamená jeho hodnotu a význam. Takže keď nabudúce narazíte na výskumnú prácu alebo štúdiu, zvážte filozofiu, ktorá je hnacou silou jej metodológie. Je veľká pravdepodobnosť, že postpozitivizmus v nej zohráva kľúčovú úlohu.

Strýko

Strýko ti so všetkým pomôže a poradí. Prináša informácie zo sveta a rád ti pomôže. Poradí ti s nudou, učením, prezradí zaujímavosti a dá ti možnosť zlepšiť svoj život.