Placebo – ako funguje, riziká, výhody, nevýhody, tipy

Čo je placebo? V roku 1996 sa skupina 56 ochotných účastníkov zapojila do výskumného projektu zameraného na hodnotenie nového analgetika s názvom Trivaricaine. Každému jednotlivcovi natreli jeden ukazovák údajne novým liekom proti bolesti, zatiaľ čo druhý zostal nedotknutý. Následne im oba prsty bolestivo stlačili pomocou svoriek. Účastníci uviedli, že prst ošetrený látkou pociťoval menšiu bolesť ako ten, ktorý zostal neošetrený.

Toto pozorovanie by sa za normálnych okolností očakávalo, až na to, že trivaricaín nebol skutočným liekom proti bolesti. Namiesto toho išlo o falošnú zmes bez akýchkoľvek vlastností zmierňujúcich bolesť. Čo teda viedlo subjekty k tomu, aby neochvejne verili, že falošný liek je účinný? Vysvetlenie spočíva v zaujímavom jave známom ako placebo efekt.

No dobre a čo je placebo?

Čo je teda placebo – Placebo efekt je zvláštny jav, pri ktorom lieky, intervencie a terapie, ktoré majú byť inertné alebo sú často falošné, prekvapivo vyvolávajú u jednotlivcov pocit zlepšenia. Termín „placebo“ sa v medicíne používa od 18. storočia. Bola vtedy rozpoznaná schopnosť falošných liekov zmierňovať symptómy ľudí. Tie sa predpisovali pri nedostatku vhodných liekov alebo ak sa niekto vnímal ako chorý. Zaujímavé je, že výraz „placebo“ v preklade z latinčiny znamená „poteším“, čo odkazuje na historickú prax upokojovania pacientov v núdzi.

Aby placebo pôsobilo presvedčivo, muselo napodobňovať skutočnú liečbu, preto sa podávalo vo forme cukrových piluliek, injekcií s obsahom soli alebo dokonca fiktívnych operácií. Nakoniec lekári zistili, že táto taktika klamania slúži na iný účel – v kontrolovaných pokusoch. V polovici 20. storočia sa placebo stalo bežným nástrojom pri vedeckom testovaní nových terapií.

Napríklad pri hodnotení nového lieku mohla polovica pacientov v skúške dostať skutočnú tabletu, zatiaľ čo druhá polovica dostala placebo rovnakého vzhľadu. Keďže pacienti by nevedeli, či dostali pravý liek alebo placebo, výsledky by neboli ovplyvnené zaujatosťou, domnievali sa výskumníci. Ak nový liek preukázal podstatnú výhodu oproti placebu, považoval sa za účinný.

...

Placebo aktuálne vzácnosťou

V súčasnosti sa z etických dôvodov takéto používanie placeba stáva menej častým. Ak je možné porovnať nový liek so starším variantom alebo iným existujúcim liekom, považuje sa to za prijateľnejšie, ako keby sa niekomu neposkytla žiadna liečba, najmä ak trpí vážnym ochorením. V týchto scenároch sa zvyčajne používa placebo ako kontrola na spresnenie štúdie, čo umožňuje presné porovnanie účinkov nového lieku so starším alebo alternatívnym liekom.

Stojí však za zmienku, že placebo môže mať aj svoj vlastný vplyv. Vďaka placebo efektu pacienti hlásili úľavu od množstva ochorení vrátane kardiovaskulárnych problémov, astmy a silných bolestí, hoci dostali len fiktívny liek alebo imitáciu operácie. Pochopenie toho, ako to funguje, nám stále uniká.

Existujú teórie, ktoré naznačujú, že placebo efekt nie je skutočný a môže byť zamieňaný s inými faktormi, napríklad s pacientmi, ktorí sa snažia uspokojiť svojich lekárov tým, že nepresne uvádzajú pokroky. Niektorí výskumníci naopak tvrdia, že ak jednotlivec verí, že fiktívna liečba je legitímna, jeho očakávanie uzdravenia by mohlo iniciovať fyziologické reakcie, ktoré zmierňujú jeho príznaky.

Zdá sa, že placebo dokáže vyvolať pozorovateľné zmeny krvného tlaku, srdcovej frekvencie a uvoľňovanie chemických látok, ktoré zmierňujú bolesť, ako sú endorfíny. To by mohlo vysvetľovať, prečo účastníci štúdií o bolesti často uvádzajú, že placebo zmierňuje ich ťažkosti. Mohli by dokonca znížiť hladinu stresových hormónov, ako je adrenalín, čo by mohlo zmierniť škodlivé účinky ochorenia.

A čo s placebom?

Mali by sme teda vychvaľovať nezvyčajné výhody placeba? Odpoveď nie je taká jednoduchá. Ak má jednotlivec dojem, že ho falošný liek vyliečil, môže sa zriecť osvedčených liekov alebo terapií. Okrem toho by sa priaznivé účinky mohli časom znížiť, a to sa často stáva.

Placebo má tiež tendenciu zahmlievať výsledky klinických štúdií, čo podnecuje odhodlanie výskumníkov pochopiť, ako na nás majú taký vplyv. Napriek našim rozsiahlym poznatkom o ľudskom tele zostávajú určité zvláštne a pretrvávajúce záhady, ako je napríklad placebo efekt.

Aké ďalšie neprebádané zázraky nás čakajú? Často sme zaujatí skúmaním sveta okolo nás a prehliadame, že jedna z najpútavejších vecí sa ukrýva v nás samých.

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.