Open source softvér – význam, výhody, nevýhody a príklady

Open source softvér sa vzťahuje na počítačový softvér, ktorý je distribuovaný pod licenciou open source. Táto open source licencia umožňuje používateľom voľný prístup, úpravu a šírenie zdrojového kódu softvéru. To znamená, že používatelia môžu softvér študovať, upravovať a zlepšovať a prispievať k jeho vývoju.

Jednou z hlavných výhod softvéru s otvoreným zdrojovým kódom je, že podporuje spoluprácu a inovácie. Vďaka tomu, že veľká komunita vývojárov má prístup k zdrojovému kódu softvéru – môže k nemu prispievať. A softvér s otvoreným zdrojovým kódom sa môže vyvíjať a zlepšovať rýchlejšie ako proprietárny softvér.

Ďalšou výhodou softvéru s otvoreným zdrojovým kódom je, že je často nákladovo efektívnejší ako proprietárny softvér. Keďže zdrojový kód je voľne dostupný, používatelia sa môžu vyhnúť drahým licenčným poplatkom a iným nákladom spojeným s proprietárnym softvérom.

...

Softvér s otvoreným zdrojovým kódom má však aj niektoré nevýhody. Jedným z hlavných problémov je, že môže chýbať rovnaká úroveň podpory a dokumentácie ako pri proprietárnom softvéri, čo môže niektorým používateľom sťažovať jeho používanie.

Ďalšou potenciálnou nevýhodou softvéru s otvoreným zdrojovým kódom je, že môže byť menej bezpečný ako proprietárny softvér. Keďže zdrojový kód je voľne dostupný, pre škodlivé subjekty môže byť jednoduchšie identifikovať a zneužiť zraniteľnosti v softvéri.

Medzi príklady populárneho softvéru s otvoreným zdrojovým kódom patria operačný systém Linux, webový server Apache a webový prehliadač Firefox. Tieto a ďalšie projekty otvoreného softvéru zohrali dôležitú úlohu pri formovaní digitálneho prostredia a podpore inovácií a spolupráce v technologickom priemysle.

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.