Korporativizmus – význam, definícia, výhody, nevýhody, riziká

Korporativizmus v širšom zmysle slova označuje kolektivistickú politickú ideológiu, ktorá presadzuje organizáciu spoločnosti korporatívnymi skupinami.

Tieto skupiny môžu zahŕňať podnikateľské subjekty, vojenské jednotky, pracovné skupiny, cechové združenia a poľnohospodárske orgány. Organizácia týchto skupín je založená na ich spoločných záujmoch.

Zjednodušene povedané, korporativizmus je teória a prax organizácie spoločnosti do korporácií, ktoré sú však podriadené štátu. Všeobecne sa predpokladá, že v korporativistickej spoločnosti sú pracovníci a zamestnávatelia organizovaní do priemyselných a profesijných korporácií. Tieto korporácie slúžia ako orgány politickej reprezentácie a do veľkej miery kontrolujú jednotlivcov a činnosti v rámci svojej jurisdikcie.

Korporativizmus mal byť alternatívou k ekonomike voľného trhu aj k socialistickej ekonomike. Podstatou korporativistickej teórie je presvedčenie, že spoločnosť dosiahne vrchol harmonického fungovania vtedy, keď každá z jej divízií bude efektívne plniť svoju určenú funkciu, podobne ako orgány v tele prispievajú k jeho celkovému zdraviu a funkčnosti.

...

V politológii je definícia korporativizmu neutrálnejšia. Tu sa korporativizmus chápe ako systém spolupráce a kompromisu medzi kapitálom a prácou, ktorý koordinuje štát. V tomto kontexte sa korporativizmus chápe ako systém inštitucionalizovanej politickej reprezentácie rôznych záujmových skupín. Tento systém je v zásade založený na kompromisoch a prispôsobovaní sa medzi konfliktnými mocenskými skupinami, či už sú založené na triednom, náboženskom alebo etnickom základe.

Historicky sa korporativizmus vyvinul v 50. rokoch 19. storočia ako reakcia na nástup klasického liberalizmu a marxizmu, keďže namiesto triedneho konfliktu presadzoval spoluprácu medzi triedami. Korporativizmus sa stal jedným z hlavných princípov fašizmu a fašistický režim Benita Mussoliniho v Taliansku presadzoval kolektívne riadenie hospodárstva štátnymi úradníkmi. To zahŕňalo integráciu veľkých záujmových skupín pod štát, čo bola kombinácia crony kapitalizmu a štátneho kapitalizmu. Demokratickejší neokorporativizmus však často zahŕňal tripartitu.

Strýko

Strýko ti so všetkým pomôže a poradí. Prináša informácie zo sveta a rád ti pomôže. Poradí ti s nudou, učením, prezradí zaujímavosti a dá ti možnosť zlepšiť svoj život.