Čo je HTML pre úplných neznalcov, ako si ty

HTML alebo HyperText Markup Language je štandardný jazyk na vytváranie webových stránok a webových aplikácií. Je to kód, ktorý štruktúruje obsah na webe a hovorí webovým prehliadačom, ako majú zobrazovať text, obrázky, videá a iné prvky. Tu je sprievodca pre začiatočníkov, ktorý vám pomôže pochopiť jazyk HTML.

1. Čo robí jazyk HTML?

Štruktúra a obsah

Jazyk HTML poskytuje základnú štruktúru webovej stránky a organizuje obsah do nadpisov, odsekov, zoznamov, odkazov, obrázkov a ďalších prvkov.

Formátovanie

Hoci HTML štruktúruje obsah, môže poskytovať aj základné formátovanie. Väčšina moderných webových stránok však na podrobné štylizovanie používa kaskádové štýly (CSS).

2. Značky HTML

Jazyk HTML používa na definovanie štruktúry webovej stránky prvky nazývané značky.

...

Úvodné a záverečné značky

 • Otvárací tag (napr. <p>) označuje začiatok prvku, ako je napríklad odsek.
 • Uzatvárací tag (napr. </p>) označuje koniec tohto prvku.

Príklad značiek

 • <h1>: Hlavný nadpis
 • <p>: Odsek
 • <a href="URL">: Odkaz
 • <img src="image.jpg">: Obrázok

3. Základná štruktúra dokumentu HTML

Dokument HTML sa zvyčajne skladá z nasledujúcich hlavných častí:

Deklarácia DOCTYPE

 • <!DOCTYPE html>: Definuje typ dokumentu a verziu jazyka HTML.

Prvok HTML

 • <html>: Obsahuje všetky ostatné prvky na stránke.

Sekcia Head (Hlavička)

 • <head>: Obsahuje metainformácie, odkazy na súbory CSS a názov stránky.
 • <title>: Názov webovej stránky, ktorý sa zobrazuje v titulkovom riadku alebo na karte prehliadača.

Sekcia Body

 • <body>: Obsahuje obsah webovej stránky, napríklad text, obrázky a odkazy.

Príklad jednoduchej stránky HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Moja prvá webová stránka</title>
</head>
<body>
 <h1>Vítajte na mojej webovej stránke</h1>
 <p>Toto je odsek.</p>
</body>
</html>

4. HTML a iné technológie

CSS (kaskádové štýly)

 • Používa sa spolu s HTML na štylizáciu obsahu, napríklad farieb, písma a rozloženia.

JavaScript

 • Programovací jazyk, ktorý sa môže používať s HTML na pridanie interaktivity, napríklad tlačidiel, animácií alebo formulárov.

5. Ako začať s HTML

 • Textové editory: HTML kód môžete písať pomocou jednoduchých textových editorov, ako je Poznámkový blok, alebo špecializovaných editorov kódu, ako je Visual Studio Code.
 • Prehliadače: Súbory HTML môžete zobraziť pomocou webových prehliadačov, ako sú Chrome, Firefox, Safari, Brave, Opera a pod.

Zhrnutie

Jazyk HTML je základným jazykom webu, ktorý umožňuje každému vytvárať a štruktúrovať webový obsah. Je to skvelý východiskový bod pre každého, kto sa chce pustiť do vývoja webových stránok, a vďaka množstvu online zdrojov a výukových programov je učenie jazyka HTML prístupné aj úplným nováčikom. Pochopenie jazyka HTML otvára dvere k pokročilejším webovým technológiám a môže byť užitočnou zručnosťou.

...

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.