Hegemónia – čo to je, výhody, nevýhody, vysvetlenie, definícia

Čo znamená hegemónia? Pojem hegemónia vypracoval Antonio Gramsci. Odkazuje na hierarchickú spoločenskú štruktúru, v ktorej tí, ktorí sa nachádzajú nižšie na rebríčku, dobrovoľne prijímajú svoje podriadenie tým, že internalizujú hodnoty svojich vládcov a uznávajú údajnú prirodzenosť ich nadvlády.

Pierre Bourdieu, známy francúzsky sociológ, tvrdil, že každý sociálny systém sa snaží prezentovať svoju prirodzenú svojvoľnosť vrátane mechanizmov kontroly a útlaku ako niečo prirodzené a očakávané. Všetky hegemonistické ideológie poskytujú ospravedlnenia, ktoré naznačujú, že existujúci poriadok slúži najlepším záujmom všetkých.

Gramsci použil koncept hegemónie na objasnenie toho, prečo sa jednotlivci podriaďujú, aj keď k tomu nie sú výslovne nútení. Pierre Bourdieu aj Michel Foucault tvrdia, že jednoduchšie a účinnejšie je ovládať ľudí psychologicky, než sa pokúšať kontrolovať ich fyzické konanie.

Okrem otvoreného fyzického násilia a často aj namiesto neho si industriálne spoločnosti vyvinuli jemnejšie metódy sociálnej kontroly. Tieto metódy zahŕňajú rôzne techniky presviedčania a riadenia, ako aj sledovanie a dokumentovanie presvedčení, činností a združení jednotlivcov.

Hegemónia je teda proces internalizácie dominantnej ideológie. Predstavuje jednu z metód, ktorými vládnuca trieda potláča nesúhlas a udržiava si moc. Ďalšia stratégia spočíva v presviedčaní podmanených, že sa nakoniec dostanú k moci.

Ďalšia taktika na potlačenie odporu spočíva v izolácii jednotlivcov pri zachovaní prísneho dohľadu, čo je prax bežne používaná vo väzniciach. Podľa Foucaulta je samoväzba, metóda kontroly nad väzňami, účinným prostriedkom, ako ich prinútiť podriadiť sa moci.

...

Strýko

Strýko ti so všetkým pomôže a poradí. Prináša informácie zo sveta a rád ti pomôže. Poradí ti s nudou, učením, prezradí zaujímavosti a dá ti možnosť zlepšiť svoj život.