EAN kód – čo to je, ako sa používa, kto ho môže použiť – čiarový kód

Kód EAN alebo európsky číselný kód tovaru je štandardizovaný systém čiarových kódov, ktorý sa používa na identifikáciu výrobkov predávaných v maloobchodných predajniach v Európe a mnohých ďalších častiach sveta. Systém kódov EAN vyvinula Medzinárodná asociácia pre označovanie výrobkov (EAN) a prvýkrát bol zavedený v 70. rokoch 20. storočia.

Kód EAN pozostáva zo série čiarok a medzier, ktoré predstavujú 13-miestne číslo. Prvé tri číslice kódu predstavujú kód krajiny, za ktorým nasleduje 9-miestne číslo, ktoré identifikuje konkrétny výrobok. Posledná číslica kódu je kontrolná číslica, ktorá sa používa na overenie správneho načítania čiarového kódu.

Kto môže používať EAN kód

Používať samotný EAN kód (skenovať) môže každý. Ale vytvoriť nový kód pre svoj produkt môže iba firma, resp. živnostník. Ako podnikateľ sa treba zaregistrovať na platforme organizácie GS1. Organizácia následne vytvorí unikátne kódy podľa krajiny a spoločnosti (živnostníka).

Potom už stačí len pridať produkty a vytvoriť si ku každému unikátny EAN kód. Ten podľa potreby môžeme nahrať na e-shop, alebo graficky spracovať a pridať na krabičky, produkty, nálepky, štítky a iné.

Použitie kódu

Kódy EAN používajú maloobchodníci na riadenie svojich zásob a sledovanie predaja. Pri predaji výrobku sa čiarový kód naskenuje pri pokladni a informácie sa prenesú do systému riadenia zásob maloobchodníka. Maloobchodník tak môže sledovať, koľko kusov konkrétneho výrobku má na sklade, ako aj to, ktoré výrobky sa dobre predávajú a ktoré nie.

Kódy EAN používajú aj výrobcovia na sledovanie svojich výrobkov počas ich pohybu v dodávateľskom reťazci. Každému výrobku je pridelený jedinečný kód EAN, ktorý je vytlačený na obale. To umožňuje výrobcom sledovať pohyb ich výrobkov z továrne do skladu, k maloobchodníkovi a nakoniec k spotrebiteľovi.

Systém kódov EAN vznikol v 70. rokoch 20. storočia ako reakcia na potrebu štandardizovaného systému čiarových kódov, ktorý by sa mohol používať v celej Európe. Pred zavedením systému EAN mala každá krajina svoj vlastný systém čiarových kódov, čo sťažovalo maloobchodníkom a výrobcom cezhraničné obchodovanie.

Systém EAN pôvodne prijali európske krajiny, ale odvtedy ho prijalo mnoho ďalších krajín na celom svete. V USA je systém EAN známy ako systém UPC (Universal Product Code). Čiarové kódy používané v USA sa mierne líšia od kódov používaných v Európe.

Príklady použitia EAN kódov

Vo výrobe roboti alebo skladníci sledujú tok súčiastok.

V sklade sa môže sledovať počet zásob v regáloch, na paletách a pod. Zamestnanec naskenuje kód cez zariadenie, zadá mínus počet produktov, ktoré vyberá.

V potravinách je s EAN kódom spojená cena, takže na pokladni sa naskenuje a pokladňa si vytiahne cenu z databázy sama.

Zhrnutie

Kódy EAN sú štandardizovaným systémom čiarových kódov, ktorý sa používa na identifikáciu výrobkov predávaných v maloobchodných predajniach v Európe a mnohých ďalších častiach sveta. Tento systém vytvorila Medzinárodná asociácia pre číslovanie výrobkov (EAN) v 70. rokoch 20. storočia s cieľom vytvoriť štandardizovaný systém čiarových kódov, ktorý by sa mohol používať v zahraničí. Kódy EAN používajú maloobchodníci a výrobcovia na správu svojich zásob a sledovanie svojich výrobkov pri ich pohybe v dodávateľskom reťazci.

...

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.