Čo je EAN kód, ako sa používa a ako vznikol – čiarový kód

Kód EAN alebo európsky číselný kód tovaru je štandardizovaný systém čiarových kódov, ktorý sa používa na identifikáciu výrobkov predávaných v maloobchodných predajniach v Európe a mnohých ďalších častiach sveta. Systém kódov EAN vyvinula Medzinárodná asociácia pre označovanie výrobkov (EAN) a prvýkrát bol zavedený v 70. rokoch 20. storočia.

Kód EAN pozostáva zo série čiarok a medzier, ktoré predstavujú 13-miestne číslo. Prvé tri číslice kódu predstavujú kód krajiny, za ktorým nasleduje 9-miestne číslo, ktoré identifikuje konkrétny výrobok. Posledná číslica kódu je kontrolná číslica, ktorá sa používa na overenie správneho načítania čiarového kódu.

Kódy EAN používajú maloobchodníci na riadenie svojich zásob a sledovanie predaja. Pri predaji výrobku sa čiarový kód naskenuje pri pokladni a informácie sa prenesú do systému riadenia zásob maloobchodníka. Maloobchodník tak môže sledovať, koľko kusov konkrétneho výrobku má na sklade, ako aj to, ktoré výrobky sa dobre predávajú a ktoré nie.

Kódy EAN používajú aj výrobcovia na sledovanie svojich výrobkov počas ich pohybu v dodávateľskom reťazci. Každému výrobku je pridelený jedinečný kód EAN, ktorý je vytlačený na obale. To umožňuje výrobcom sledovať pohyb ich výrobkov z továrne do skladu, k maloobchodníkovi a nakoniec k spotrebiteľovi.

Systém kódov EAN vznikol v 70. rokoch 20. storočia ako reakcia na potrebu štandardizovaného systému čiarových kódov, ktorý by sa mohol používať v celej Európe. Pred zavedením systému EAN mala každá krajina svoj vlastný systém čiarových kódov, čo sťažovalo maloobchodníkom a výrobcom cezhraničné obchodovanie.

Systém EAN pôvodne prijali európske krajiny, ale odvtedy ho prijalo mnoho ďalších krajín na celom svete. V Spojených štátoch je systém EAN známy ako systém UPC (Universal Product Code) a čiarové kódy používané v USA sa mierne líšia od kódov používaných v Európe.

Zhrnutie

Kódy EAN sú štandardizovaným systémom čiarových kódov, ktorý sa používa na identifikáciu výrobkov predávaných v maloobchodných predajniach v Európe a mnohých ďalších častiach sveta. Tento systém vytvorila Medzinárodná asociácia pre číslovanie výrobkov (EAN) v 70. rokoch 20. storočia s cieľom vytvoriť štandardizovaný systém čiarových kódov, ktorý by sa mohol používať v zahraničí. Kódy EAN používajú maloobchodníci a výrobcovia na správu svojich zásob a sledovanie svojich výrobkov pri ich pohybe v dodávateľskom reťazci.

Strýko

Strýko Libertarián je človek, ktorý ti so všetkým pomôže a poradí. Prináša informácie zo sveta a rád ti pomôže. Poradí ti s nudou, učením, prezradí zaujímavosti a dá ti možnosť zlepšiť svoj život.