Dogmatizmus – dogmatik – význam, definícia, výhody, nevýhody, riziká

Pojem „dogmatizmus“ pochádza z koreňa slova „dogma“, ktoré znamená názor alebo presvedčenie. Dogmatizmus označuje neoprávnenú asertivitu v názorových otázkach a prílišné vyhlasovanie názorov za pravdy. Z tohto dôvodu sa prívrženci dogmatizmu alebo jednoducho dogmatici často považujú za osoby, ktoré svoje názory presadzujú panovačným spôsobom.

Milton Rokeach vo svojom známom diele s názvom Otvorená a uzavretá myseľ definuje dogmatizmus ako relatívne uzavretú kognitívnu organizáciu presvedčení o skutočnosti. Táto organizácia sa sústreďuje okolo súboru presvedčení o absolútnej autorite, čo zasa poskytuje rámec pre vzorce netolerancie a kvalifikovanej tolerancie voči iným. Dogmatizmus sa ďalej definuje ako asertívnosť v názoroch, najmä ak sú neopodstatnené alebo arogantné.

Otvorenosť novým info

Dogmatizmus môže súvisieť aj s tým, nakoľko je človek otvorený novým informáciám. Tí, ktorí sú otvorení novým informáciám, sa považujú za ľudí s nízkou úrovňou dogmatizmu, zatiaľ čo tí, ktorí sú viac uzavretí, sa považujú za ľudí s vyššou úrovňou dogmatizmu.

...

Teória dogmatizmu predpokladá, že určité typy primitívnych presvedčení robia človeka obzvlášť náchylným na rozvoj dogmatizmu. Zvlášť dôležité sú primitívne presvedčenia, že jednotlivci sú sami a bezmocní v nepriateľskom a ohrozujúcom svete. Predpokladá sa, že to vedie k vzniku uzavretého systému myslenia, čo spája kognitívny rozmer teórie s osobnostnými rozmermi spojenými s psychodynamickými teóriami.

Podmienené prijímanie a odmietanie

Ďalšou dispozíciou spojenou s dogmatizmom je podmienené prijímanie a odmietanie iných na základe obsahu presvedčenia. Nie je prekvapujúce, že dogmatizmus súvisí s predsudkami voči rôznym skupinám, najmä rasovým a sexuálnym menšinám. Dogmatizmus sa spája aj s antifeministickými náladami.

Dogmatické presvedčenia založené na absolútnej autorite sa môžu javiť ako predsudky len v tom zmysle, že ostatní, ktorí veria alebo sa správajú v rozpore s absolútnou autoritou, musia byť odmietaní. Vzhľadom na tieto definície a charakteristiky dogmatizmu môžeme konštatovať, že dogmatici majú zvyčajne nemenné názory. Predpokladá sa, že ich myseľ je uzavretá pre rôzne myšlienky a informácie.

Dogmatické a nové informácie

Tento opis charakterizuje väčšinu z nás, keď sme konfrontovaní s pre nás novými informáciami. Prirodzenou ľudskou reakciou je brániť sa novým informáciám, pretože by od nás mohli vyžadovať, aby sme zmenili vnímanie, na ktoré sme si zvykli, a prijali skutočnosť, že možno nevieme o otázkach, o ktorých sme si mysleli, že im rozumieme.

Na základe týchto informácií je možné dospieť k záveru, že dogmatizmus by mal byť skôr normou ako výnimkou. Vzhľadom na to by malo byť zrejmé, že všetci musíme bežne prechádzať nepríjemnými pocitmi. Spojenými s pochybnosťami o našich zaužívaných presvedčeniach a dogmách. V skutočnosti je to jeden zo zdravých spôsobov učenia sa a rastu.

...

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.