Ad Hominem – argumentačný faul a logická chyba – význam

Ad hominem je latinský výraz, ktorý znamená „na osobu“. Je to typ logickej chyby a argumentačného faulu, pri ktorom niekto útočí na charakter osoby, ktorá argumentuje, namiesto toho, aby sa zaoberal samotným argumentom. Ak napríklad niekto tvrdí, že by sme mali prijať opatrenia na zníženie uhlíkovej stopy, a niekto iný reaguje tvrdením, že prvá osoba je pokrytec, pretože jazdí na aute, ktoré žerie plyn, ide o útok ad hominem.

Tento typ útoku je argumentačný faul, pretože sa netýka skutočného argumentu. Jednoducho sa snaží zdiskreditovať osobu, ktorá argument predkladá. Namiesto toho, aby útočník reagoval na predložené argumenty, snaží sa podkopať dôveryhodnosť osoby, ktorá argument predkladá.

Predstav si, že namiesto hry by sa jeden tím snažil len osobne útočiť na hráčov druhého tímu. Mohli by ich urážať alebo sa snažiť, aby sa cítili zle. Ale to by im v skutočnosti nepomohlo vyhrať hru. V podstate by ich to odvádzalo od toho, aby hrali čo najlepšie, a mohlo by ich to dokonca viesť k tomu, že by hrali horšie.

Podobne aj v debate alebo hádke ti útočenie na osobu, ktorá argumentuje, v skutočnosti nepomôže vyhrať argument. Iba odvádza pozornosť od skutočných bodov, ktoré sú predmetom diskusie, a dokonca by ťa mohol v očiach ostatných zhoršiť.

Je dôležité sústrediť sa na predkladané body a neuchyľovať sa k osobným útokom. Ak sa budeš sústrediť na argument a budeš uvádzať racionálne body, môžeš viesť produktívnejšiu a úctivejšiu diskusiu aj bez ad hominem a iných argumentačných faulov.

...

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.