Clout – čo to znamená, slang význam, pôvod

„Clout“ je slangový výraz označujúci vplyv, povesť alebo popularitu osoby, najmä v online priestore.

Odkiaľ pochádza výraz Clout?

Tento termín sa vyvinul zo starej britskej angličtiny do moderného slangového používania, najmä v kontexte sociálnych médií a internetovej kultúry. Mať vplyv znamená mať významnú sledovanosť, angažovanosť alebo vplyv na platformách sociálnych médií alebo v rámci konkrétnych komunít.

Čo znamená Clout v sociálnych médiách?

Clout sa často spája s jednotlivcami, ktorí majú veľký počet sledovateľov, dosahujú vysokú mieru zapojenia (ako sú lajky, komentáre a zdieľania) vo svojich príspevkoch a sú považovaní za vplyvných v rámci svojich oblastí. Môže sa týkať rôznych aspektov vrátane módy, životného štýlu, hudby, zábavy a podnikania.

Získanie vplyvu sa často považuje za žiaduce pre jednotlivcov, ktorí sa usilujú o vybudovanie osobnej značky alebo o príležitosti v digitálnej sfére. Snaha o získanie vplyvu však môže viesť aj k performatívnemu správaniu, vyhľadávaniu pozornosti pre pozornosť alebo zapájaniu sa do aktivít výlučne s cieľom zvýšiť svoju viditeľnosť online.

Význam ďalších slangov a populárnych slov nájdeš TU.

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.