Cap – čo to znamená, slang význam, pôvod

„Cap“ je slangový výraz, ktorý vznikol v Spojených štátoch a bežne sa používa v afroamerickej angličtine (AAVE). Znamená klamstvo alebo nepravdivé vyhlásenie.

Čo v slangu znamená No Cap?

Keď niekto povie „no cap“, znamená to, že neklame alebo nepreháňa.

Samozrejme, na Slovensku sa rozšíril aj variant čiapka alebo bez čiapky.

Aký je pôvod slov Cap a No Cap?

„Cap“ a „no cap“ pochádzajú z afroamerickej ľudovej angličtiny (AAVE) a používajú sa na označenie toho, keď niekto klame, resp. keď hovorí pravdu. Výraz „cap“ sa vzťahuje na lož alebo nepravdu, zatiaľ čo „no cap“ znamená „bez lži“ alebo „naozaj“. Pôvod tohto výrazu nie je istý, ale predpokladá sa, že vznikol v hip-hopovej kultúre a potom sa rozšíril do ďalších aspektov afroamerickej kultúry, kým ho prijala mainstreamová kultúra.

V súčasnom používaní sa „cap“ často používa ako sloveso alebo prídavné meno na označenie niečoho ako falošného alebo nečestného. Niekto môže napríklad povedať „He’s capping“ vo význame „On klame“ alebo „That story is cap“ vo význame „Ten príbeh je falošný“.

Naopak, „no cap“ sa používa na označenie toho, že niekto je pravdivý alebo úprimný. Napríklad niekto môže povedať „No cap, that’s the best burger I’ve ever held“ (Bez čiapky, to je najlepší hamburger, aký som kedy jedol) vo význame „Myslím to vážne, to je najlepší hamburger, aký som kedy jedol“.

Ako používať Cap a No Cap na sociálnych sieťach?

Tu je niekoľko príkladov, ako možno v konverzácii použiť výrazy „cap“ a „no cap“:

„Hovorím ti, no cap, ten film bol úžasný!“ (Vo význame: „Hovorím úprimne, ten film bol naozaj dobrý!“)

„Ani sa mi nesnažte povedať, že ste včera vyhrali zápas. Bol som tam, no cap.“ (Čo znamená: „Poznám pravdu, nesnaž sa o tom klamať.“)

„Nemyslím si, že si capol, ale musím si vypočuť celý príbeh, aby som si bol istý.“ (Vyzerá to tak. (Čo znamená: „Nie je to pravda?“) „Nie, nie je to pravda: „Nemyslím si, že klamete, ale potrebujem viac informácií, aby som si bol istý.“)

Význam ďalších slangov a populárnych slov nájdeš TU.

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.