Ako triediť Gmail e-maily podľa veľkosti – návod

Efektívna správa služby Gmail často zahŕňa prácu s veľkosťou e-mailov. Pomáha pri optimalizácii úložiska a identifikácii veľkých, prípadne nepotrebných e-mailov.

Výhody usporiadania e-mailov podľa veľkosti

Triedenie e-mailov podľa veľkosti môže uvoľniť miesto a zlepšiť výkon účtu, najmä pre používateľov s obmedzeným úložiskom.

Predvolené triedenie služby Gmail

Ako Gmail typicky zobrazuje e-maily

Gmail zvyčajne triedi e-maily chronologicky, nie podľa veľkosti. Tento prístup sa zameriava skôr na aktuálnosť správ než na ich veľkosť.

Obmedzenia predvoleného triedenia služby Gmail

Toto predvolené nastavenie neuprednostňuje správu úložiska, čo môže byť nevýhodou pre používateľov, ktorí potrebujú optimalizovať priestor.

Triedenie služby Gmail podľa veľkosti e-mailov

Používanie webového rozhrania služby Gmail

Triedenie e-mailov podľa veľkosti v doručenej pošte

Vyhľadávacie dotazy, ako napríklad „size:1000000“, môžete použiť na vyhľadanie e-mailov nad určitú veľkosť.

Triedenie e-mailov podľa veľkosti v odoslaných položkách

Rovnaká metóda sa uplatňuje aj v priečinku „Odoslané“ a pomáha identifikovať veľké odoslané súbory.

Triedenie e-mailov podľa veľkosti v iných priečinkoch/značkách

Táto technika je užitočná aj vo vlastných štítkoch a priečinkoch na správu úložiska.

Triedenie služby Gmail v mobilných zariadeniach

Triedenie e-mailov podľa veľkosti v systéme Android

Aplikácia pre Android neponúka priame triedenie podľa veľkosti, ale môžu vám pomôcť funkcie vyhľadávania.

Triedenie e-mailov podľa veľkosti v systéme iOS

Podobne ako používatelia systému Android, aj používatelia systému iOS sa pri filtrovaní e-mailov podľa veľkosti spoliehajú na vyhľadávacie dotazy.

Vytváranie filtrov na triedenie podľa veľkosti

Nastavenie filtrov v službe Gmail

Vytvorenie filtrov na základe veľkosti môže automaticky triediť prichádzajúce e-maily.

Automatické triedenie e-mailov podľa kritérií veľkosti

Pomáha to pri aktívnej správe e-mailov, ktoré zaberajú značnú časť úložiska.

Správa úložného priestoru

Identifikácia veľkých e-mailov na vymazanie

Triedenie podľa veľkosti umožňuje jednoducho identifikovať a vymazať veľké, nepotrebné e-maily.

Archivácia alebo presun veľkých e-mailov

Prípadne ich archivácia alebo presunutie do iného priečinka môže pomôcť spravovať priestor.

Zhrnutie

Triedenie podľa veľkosti je kľúčovým krokom pri efektívnej správe úložiska Gmail.

Časté otázky o triedení Gmailu podľa veľkosti

Môžem triediť e-maily podľa veľkosti v mobilnej aplikácii Gmail?
V súčasnosti mobilná aplikácia Gmail neponúka priamu funkciu na triedenie e-mailov podľa veľkosti.

Triedi Gmail automaticky e-maily podľa veľkosti?
Nie, predvolené triedenie v službe Gmail je podľa dátumu, nie podľa veľkosti.

Existujú obmedzenia triedenia e-mailov v službe Gmail podľa veľkosti?
Priame triedenie podľa veľkosti nie je k dispozícii; používatelia sa musia spoliehať na vyhľadávacie dotazy.

Ako môžem zmeniť poradie triedenia v službe Gmail?
Služba Gmail neponúka možnosť priamo zmeniť poradie triedenia.

Môžem zoradiť e-maily podľa veľkosti v rámci konkrétnych rozsahov veľkosti?
Áno, pomocou vyhľadávacích dotazov typu „size:5000000“ môžete nájsť e-maily väčšie ako určitá veľkosť.

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.