Ako merať vzdialenosť v Google Mapách – návod

Meranie vzdialenosti v Mapách Google má zásadný význam pre plánovanie ciest a pochopenie geografického rozloženia.

Prípady použitia merania vzdialenosti

Okrem iného sa používa na plánovanie ciest, outdoorové aktivity a vzdelávacie účely.

Používanie služby Mapy Google na meranie vzdialenosti

Prístup k Mapám Google

Začnite otvorením aplikácie Mapy Google v zariadení alebo počítači.

Funkcia „Meranie vzdialenosti“

Táto funkcia umožňuje používateľom vypočítať vzdialenosti medzi dvoma alebo viacerými bodmi.

Meranie vzdialenosti na počítači

Sprievodca krok za krokom pre používateľov počítačov

Kliknite na východiskový bod, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku „Meranie vzdialenosti“.

Možnosti jednotiek merania

Prepínajte medzi kilometrami a míľami kliknutím na stupnicu v spodnej časti.

Meranie viacerých bodov

Kliknutím na ďalšie body zmeriate kumulatívnu vzdialenosť.

Meranie vzdialenosti na mobile

Sprievodca krok za krokom pre používateľov mobilných zariadení

Klepnite a podržte východiskový bod, vyberte položku „Meranie vzdialenosti“ a klepnutím na pridávajte body.

Ťuknutie a ťahanie pre meranie

Upravte svoje merania ťahaním bodov.

Prepínanie medzi jednotkami merania

Jednotky merania zmeníte ťuknutím na ponuku v režime „Meranie vzdialenosti“.

Pokročilé funkcie

Používanie Google Maps na výpočet plochy

Klepnutím pravým tlačidlom myši doplňte plochu pre automatický výpočet.

Meranie cesty vs. priama vzdialenosť

Pochopte rozdiel medzi meraním cesty po cestách a priamou vzdialenosťou.

Exportovanie a zdieľanie meraní

Ukladanie a exportovanie údajov o meraní

Robte snímky obrazovky alebo si zaznamenávajte merania pre budúce použitie.

Zdieľanie meraní s ostatnými

Zdieľajte svoju mapu s vyznačenými meraniami prostredníctvom e-mailu alebo sociálnych médií.

Zhrnutie

Nástroj na meranie vzdialenosti v Mapách Google je neoceniteľný na presné a efektívne plánovanie a navigáciu.

Časté otázky o meraní vzdialenosti v Google Mapách

Ako presné je meranie vzdialenosti v Mapách Google?
Mapy Google ponúkajú pomerne presné merania, ale pre presnosť berú do úvahy geografické faktory.

Môžem merať vzdialenosť v aplikácii Google Earth?
Áno, aplikácia Google Earth poskytuje aj nástroje na meranie vzdialenosti a plochy.

Vyžaduje meranie vzdialenosti v Mapách Google pripojenie na internet?
Na prístup k mapám a funkciám je potrebné internetové pripojenie.

Majú vzdialenosti, ktoré možno merať, nejaké obmedzenia?
Mapy Google dokážu merať veľké vzdialenosti, ale presnosť sa môže líšiť na veľmi dlhých vzdialenostiach.

Môžem v Mapách Google merať aj nadmorskú výšku?
Mapy Google zobrazujú nadmorskú výšku v zobrazení terénu, ale nie je to primárna funkcia.

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.