Chladnička – ako funguje, využitie, história, zaujímavosti

Uchovávanie potravín a udržiavanie ich čerstvosti bolo v minulosti náročnou úlohou. Ľudia sa uchyľovali k soleniu potravín alebo ich zakopávali do snehu, aby si zachovali ich čerstvosť. Vynález chladničiek však spôsobil revolúciu v našom každodennom živote a výrazne uľahčil skladovanie a uchovávanie potravín. Zamýšľaš sa niekedy nad tým, ako to chladnička dokáže a ako poskytuje osviežujúce studené nápoje počas horúcich dní? Poďme preskúmať mechaniku, ktorá sa za tým skrýva.

Chladenie a chladnička je vlastne jednoduchý proces, ktorý sa opiera o princípy vyparovania a kondenzácie. Keď sa kvapalina vyparuje, absorbuje teplo, a keď kondenzuje, teplo uvoľňuje. Príkladom môže byť pocit chladu z mokrej ruky. Tento pocit vzniká v dôsledku odparovania vody, ktorá ochladzuje kožu na ruke. Podobne si počas vlhkého dňa môžeš všimnúť, že na vonkajšej strane fľaše studeného piva sa tvorí kondenzát, ktorý pivo zohrieva.

Na dosiahnutie chladiaceho účinku využíva chladnička päť kľúčových komponentov: expanzné zariadenie, cievky výparníka, kompresor, cievky kondenzátora a chladivo. Chladivo, spočiatku v kvapalnom stave, vstupuje do expanzného zariadenia, kde dochádza k náhlemu poklesu tlaku. To spôsobí, že sa chladivo rozpína, ochladzuje a mení na plyn. Ako chladivo cirkuluje cez výparníkovú cievku, absorbuje teplo z potravín vo vnútri, čím ich ochladzuje.

...

Kompresor zohráva kľúčovú úlohu tým, že stláča chladivo, čím zvyšuje jeho teplotu a tlak. Teraz vo forme horúceho plynu s vysokým tlakom chladivo prúdi cez kondenzačné cievky umiestnené v zadnej časti chladničky. Tu uvoľňuje teplo do okolitej atmosféry a vracia sa do kvapalného stavu. Chladivo potom opäť vstupuje do expanzného zariadenia a cyklus sa opakuje. Teplo sa v podstate nepretržite odoberá z vnútra chladničky a odvádza von.

Stručne povedané, mechanizmus chladničky sa točí okolo neustáleho prenosu tepla z interiéru do exteriéru, čo zabezpečuje, že ochladené potraviny zostanú dlhšie čerstvé. A teda, ako funguje chladnička? Snáď dobre, pretože chladničky vedia byť aj takto drahé.

Môže sa chladnička položiť na bok – zisti v ďalšom článku

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.