10 tipov pre lepšiu komunikáciu a rozhovor v práci či vo vzťahu

Ľudská komunikácia je základným aspektom nášho každodenného života, či už na osobné alebo aj pracovné účely. Dobré komunikačné zručnosti môžu viesť k posilneniu vzťahov, lepšej tímovej práci a zvýšeniu produktivity. Na druhej strane, zlá komunikácia môže spôsobiť nedorozumenia, konflikty a zníženie morálky. Tu je desať tipov na lepšiu medziľudskú komunikáciu so zameraním na psychológiu a praktické rady na zlepšenie.

1. Aktívne počúvaj

Dobrá komunikácia si vyžaduje aktívne počúvanie. Takže byť prítomný v danom okamihu, venovať pozornosť tomu, čo druhá osoba hovorí, a vyhýbať sa rozptýleniu. Vyhni sa aj prerušovaniu alebo zaoberaniu sa vlastnými myšlienkami.

2. Pýtaj sa otázky

Kladením otázok dávaš najavo, že ťa zaujíma druhá osoba a jej pohľad na vec. Tiež to objasňuje prípadné nedorozumenia a zabezpečuje, že obe strany sú na rovnakej strane.

3. Vyhni sa domnienkam

Vytváranie domnienok o tom, čo si druhá osoba myslí alebo cíti, môže viesť k nedorozumeniam a nesprávnym interpretáciám. Namiesto toho požiadaj o vysvetlenie a otvorene vyjadri svoje vlastné myšlienky a pocity.

4. Empatia

Empatia je schopnosť pochopiť a zdieľať pocity druhých. Kvôli tomu sa pri komunikácii snaž vžiť do situácie druhej osoby a pochopiť jej pohľad na vec. Empatiu predurčuje aj také EQ (emočný kvocient).

5. Používaj výroky typu „ja“

Namiesto obviňovania druhých zo svojich emócií alebo problémov používaj výroky „ja“ na vyjadrenie svojich vlastných pocitov a skúseností. Napríklad namiesto „Nahneval si ma“ povedz „Ja som nahnevaný“.

6. Jasnosť a stručnosť

V komunikácii buď jasný a stručný. Preto sa vyhni používaniu nejasných výrazov alebo zložitých viet. Povedz aj, čo máš na mysli, a mysli to, čo hovoríš.

7. Vyhýbaj sa v lepšej komunikácii obranným vyjadreniam

...

Lepšia komunikácia potrebuje vyhnúť sa obrannému správaniu. Patrí sem aj obrana alebo útoky na druhú osobu, keď vyjadruje svoje myšlienky alebo pocity.

8. Striedajte sa v rozprávaní

V diskusii je dôležité, aby ste sa striedali vo vyjadrovaní. Umožňuje to obom stranám vyjadriť svoje myšlienky a pocity bez prerušovania.

9. Vyhni sa neverbálnym signálom, ktoré môžu byť nesprávne interpretované

Neverbálne náznaky, ako napríklad reč tela a tón hlasu, môžu výrazne ovplyvniť odovzdávané posolstvo. Vyhni sa prekríženiu rúk, prevracaniu očí alebo hovoreniu hrubým tónom.

10. Trpezlivosť

Komunikácia je obojsmerná a na to, aby fungovala, je potrebná trpezlivosť a pochopenie. Cvič sa v trpezlivosti, aktívne počúvaj a snaž sa konflikty riešiť pokojne.

Pre dobré komunikačné zručnosti potrebuješ úsilie a hlavne aj prax. Dodržiavaním týchto tipov môžeš zlepšiť svoje komunikačné zručnosti, znížiť počet nedorozumení a posilniť vzťahy. Pamätaj, že komunikácia je dôležitým aspektom ľudskej interakcie a nikdy nie je neskoro na zlepšenie!

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.