Úvod do stoicizmu, čo je stoicizmus?

Stoicizmus je silná filozofia, ktorá v histórii pomohla nespočetnému množstvu ľudí nájsť v živote pokoj, spokojnosť a naplnenie. Podstatou stoicizmu je akceptovať veci, ktoré nemôžeme ovplyvniť, a sústrediť sa na veci, ktoré môžeme ovplyvniť, aby sme viedli plnohodnotný život.

Filozofia stoikov vychádza z myšlienky, že by sme sa mali sústrediť na to, čo je v živote skutočne dôležité, a nechať ísť veci, ktoré nemáme pod kontrolou. To znamená, že by sme sa nemali príliš zaoberať vonkajšími okolnosťami alebo udalosťami, ako sú počasie, názory iných ľudí alebo stav sveta ako celku. Namiesto toho by sme sa mali sústrediť na svoj vlastný vnútorný stav mysle a pracovať na tom, aby sme si vypestovali pocit vnútorného pokoja, spokojnosti a odolnosti.

Jednou z kľúčových zásad stoicizmu je myšlienka dichotómie kontroly. Táto zásada hovorí, že na svete existujú dva typy vecí: tie, ktoré sú pod našou kontrolou, a tie, ktoré pod kontrolou nie sú. Medzi veci, ktoré máme pod kontrolou, patria naše myšlienky, emócie, postoje a činy. Medzi veci, ktoré nemáme pod kontrolou, patria vonkajšie okolnosti, udalosti a konanie a názory iných ľudí.

Zameraním sa na veci, ktoré máme pod kontrolou, si môžeme vypestovať pocit vnútornej sily a odolnosti, ktorý nám umožní prekonávať životné búrky s milosťou a vyrovnanosťou. To znamená, že by sme nemali mrhať časom a energiou na starosti o veci, ktoré sú mimo našej kontroly, ale mali by sme sa sústrediť na pestovanie silného vnútorného jadra, ktoré dokáže odolať každej výzve, ktorú nám život postaví do cesty.

Ďalšou dôležitou zásadou stoicizmu je myšlienka života v súlade s prírodou. To znamená, že by sme sa mali snažiť žiť v súlade s prírodným svetom a zosúladiť svoje konanie a postoje so zákonmi prírody. To zahŕňa pestovanie zmyslu pre pokoru a úctu k svetu prírody a snahu žiť udržateľným a harmonickým spôsobom.

Stoicizmus je vo svojej podstate filozofia, ktorá je hlboko zakorenená v myšlienke osobnej zodpovednosti. Je na nás, aby sme prevzali kontrolu nad vlastným životom a pracovali na pestovaní vlastností a cností, ktoré nám umožnia viesť naplnený a zmysluplný život. Či už čelíme nepriazni osudu, alebo úspechu, vždy sa môžeme obrátiť na učenie stoicizmu, aby sme našli usmernenie a inšpiráciu na našej ceste za lepším a plnohodnotnejším životom.

Stoicizmus je filozofia, ktorá v priebehu storočí vytvorila množstvo literatúry a mnohé z týchto kníh mali hlboký vplyv na čitateľov na celom svete.

Najvplivnejšie stoické knihy

„Meditácie“ Marcus Aurelius – Toto je pravdepodobne najznámejšia a najvplyvnejšia stoická kniha, aká bola kedy napísaná. Napísal ju rímsky cisár Marcus Aurelius, „Meditácie“ sú sériou osobných úvah o živote, smrti a podstate existencie. Je silným svedectvom trvalej múdrosti stoicizmu a v priebehu storočí inšpirovala množstvo čitateľov.

„Listy stoika“ od Senecu – Seneca bol rímsky filozof a štátnik, ktorý bol hlboko ovplyvnený stoickou filozofiou. „Listy stoika“ sú zbierkou listov, ktoré Seneca napísal svojmu priateľovi Luciliovi a v ktorých mu ponúkol návod a rady, ako žiť stoický život. Je to hlboko vhľadný a praktický návod, ako žiť zmysluplný a naplnený život.

„Enchiridion“ od Epiktéta – Epiktétos bol grécky stoický filozof, ktorý učil, že by sme sa mali sústrediť na to, čo je pod našou kontrolou, a nechať ísť to, čo je mimo našej kontroly. „Enchiridion“ je zbierka jeho učenia, ktorá ponúka praktické rady, ako si vypestovať stoické myslenie a žiť cnostný život a vnútorný pokoj.

„Rozpravy“ od Epiktéta – Ide o ďalšie Epiktétovo dielo, ktoré ponúka hlbšie skúmanie stoickej filozofie a jej uplatnenie v každodennom živote. Je to silné a podnetné dielo, ktoré vyzýva čitateľov, aby prehodnotili svoje predpoklady o povahe reality a ľudskej skúsenosti.

„Stoická filozofia Senecu“ od Mosesa Hadasa – ide o moderný výklad Senecovej filozofie, ktorý napísal vedec Moses Hadas. Ponúka jasný a prístupný úvod do stoickej filozofie.

Strýko

Strýko Libertarián je človek, ktorý ti so všetkým pomôže a poradí. Prináša informácie zo sveta a rád ti pomôže. Poradí ti s nudou, učením, prezradí zaujímavosti a dá ti možnosť zlepšiť svoj život.