Prečo hviezdy blikajú?

Pozerali ste sa niekedy na nočnú oblohu a všimli ste si, že hviezdy akoby blikali? Toto blikanie alebo „hviezdna scintilácia“ spôsobuje, že sa zdá, že hviezdy rýchlo menia jas a polohu. Prečo však hviezdy blikajú? Poďme preskúmať príčiny tohto fascinujúceho javu.

Prečo hviezdy blikajú?

Hviezdy blikajú kvôli zemskej atmosfére. Keď svetlo hviezdy putuje vesmírom, zostáva stabilné a nemenné. Keď však dosiahne zemskú atmosféru, narazí na vrstvy vzduchu s rôznou teplotou a hustotou. Tieto rozdiely spôsobujú, že svetlo sa viackrát ohne alebo zalomí, kým sa dostane do našich očí.

Atmosférické turbulencie

Atmosféra je plná pohybujúceho sa vzduchu, ktorý vytvára turbulencie. Táto turbulencia spôsobuje, že svetlo z hviezd sa rozptyľuje rôznymi smermi. Keď sa pozeráte na hviezdu, ohýbanie a rozptyl svetla spôsobuje, že sa zdá, akoby blikala alebo mihotala. Tento efekt je výraznejší pri hviezdach blízko horizontu, pretože ich svetlo prechádza väčšou časťou atmosféry.

Lom svetla

Pri blikaní hviezd zohráva významnú úlohu lom svetla. Keďže svetlo prechádza rôznymi vrstvami atmosféry, z ktorých každá má svoju vlastnú teplotu a hustotu, viackrát sa ohýba. Vďaka týmto neustálym zmenám dráhy svetla sa zdá, že svetlo hviezdy sa kýve a bliká, čo vytvára efekt blikania, ktorý vidíme.

Veľkosť a vzdialenosť hviezd

Efekt blikania je výraznejší pri hviezdach ako pri planétach. Hviezdy sú oveľa ďalej a javia sa ako malé svetelné body. Ich malá veľkosť ich robí náchylnejšími na atmosférické turbulencie. Na druhej strane, planéty sú bližšie k Zemi a javia sa ako väčšie svetelné disky. Táto väčšia veľkosť znamená, že svetlo planét je menej ovplyvnené atmosférickými turbulenciami, takže sa toľko netrepocú.

Podmienky pozorovania

Miera blikania sa môže líšiť v závislosti od poveternostných podmienok a polohy pozorovateľa. Za jasnej, pokojnej noci so stabilným vzduchom budú hviezdy blikať menej. Naopak, počas veterných nocí s veľkou atmosférickou turbulenciou budú hviezdy blikať viac. Pozorovanie hviezd z väčšej výšky, kde je atmosféra redšia, môže tiež znížiť efekt blikania.

Záver

Záverom možno povedať, že hviezdy blikajú v dôsledku zemskej atmosféry. Svetlo hviezd sa pri prechode vrstvami vzduchu s rôznou teplotou a hustotou ohýba a rozptyľuje, čo vytvára efekt blikania, ktorý vidíme. K tomuto krásnemu javu prispievajú atmosférické turbulencie, lom svetla a vzdialenosť hviezdy. Keď sa budete nabudúce pozerať na nočnú oblohu, nezabudnite, že blikajúce hviezdy sú výsledkom dynamickej a neustále sa meniacej atmosféry okolo našej planéty.

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.