4 vznešené pravdy (Four noble truths) – aké sú a o čo ide?

Štyri vznešené pravdy sú základným učením budhizmu, ktoré poskytuje rámec pre pochopenie povahy utrpenia a cesty k oslobodeniu.

Štyri ušľachtilé pravdy sú základným učením Budhu. V štyroch stručných výrokoch obsahujú cieľ, prax a filozofiu budhizmu. Tieto slávne štyri pravdy poskytujú rámec na pochopenie povahy utrpenia a cesty k oslobodeniu sa od neho.

1. Utrpenie (páli: dukkha; sanskrit: duhkha)

Prvou vznešenou pravdou je všadeprítomnosť utrpenia v našom živote. Táto pravda učí, že život vždy zahŕňa utrpenie, a to v zjavných i jemných podobách. Aj keď sa veci zdajú byť dobré, vo vnútri stále cítime spodný prúd úzkosti a neistoty.

2. Príčina utrpenia (pálijsky a sanskritsky: samudája)

Príčinou utrpenia je základná nevedomosť alebo nepochopenie našej vlastnej povahy a povahy reality. Trpíme kvôli nášmu mylnému presvedčeniu, že veci vrátane nás sú oddelené, nezávislé a pevné. Bolestivý a márny boj o udržanie tohto klamu ega je známy ako samsára alebo cyklická existencia.

3. Koniec utrpenia (pali a sanskrit: nirodha)

Dobrou správou je, že naše zatemnenia sú dočasné. Sú ako pominuteľné mraky, ktoré zakrývajú slnko našej osvietenej prirodzenosti, ktoré je vždy prítomné. Utrpenie sa preto môže skončiť, pretože naše zatemnenia možno očistiť a prebudená myseľ je vždy k dispozícii. Tento stav sa označuje ako osvietenie alebo nirvána, čo je úplné ukončenie utrpenia. Je to stav slobody, pokoja a oslobodenia od kolobehu zrodenia, smrti a znovuzrodenia.

4. Cesta (páli: magga; sanskrit: marga)

Štvrtá a posledná pravda nám hovorí, že duchovnou praxou, etickým životom a rozvíjaním múdrosti môžeme nastúpiť rovnakú cestu k osvieteniu a oslobodeniu od utrpenia ako buddhovia. Nasledovaním osemdielnej cesty sa môžeme aj my prebudiť.

Michal Hudcovič

Šéfredaktor stryko.sk - Informácie zo sveta a zábava, vzdelávanie, nové zaujímavosti a zlepšovanie života.